HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẬP 2

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẬP 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

 

Tiếp theo Tập 1, cuốn sách Hệ thống thông tin kế toán Tập 2 được biên soạn để sử dụng cho việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy Học phần 2 của môn học Hệ thống Thông tin Kế toán nhằm:

- Cung cấp kiến thức và kỹ năng giúp cho sinh viên tìm hiểu, tổ chức và lập tài liệu hệ thống thông tin kế toán, tổ chức dữ liệu kế toán theo các mô hình tổ chức dữ liệu phổ biến trong điều kiện tin học hóa.

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức nhằm tổ chức phân tích, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp đặc biệt kiểm soát trong môi trường máy tính.

- Cung cấp kiến thức cho sinh viên trong việc tìm hiểu, đánh giá, tiếp cận hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp theo các chu trình nghiệp vụ.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP TÀI LIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

1. Vai trò của việc lập tài liệu hệ thống

2. Sơ đồ dòng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD)

3. Lưu đồ chứng từ (Document Flowchart)

4. Các công cụ lập tài liệu khác

5. Giới thiệu phần mềm ứng dụng

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU THEO MÔ HÌNH REAL ĐỂ XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Các tiếp cận tổ chức dữ liệu xử lý hoạt động kinh doanh của hệ thống thông tin kế toán

2. Các tiếp cận phân tích nghiệp vụ kinh doanh để tổ chức dữ liệu

3. Tổ chức dữ liệu theo mô hình REAL

4. Thu thập dữ liệu

5. Xử lý dữ liệu

6. Thông tin kết xuất của hệ thống

7. Mã hóa dữ liệu

CHƯƠNG III: KIỂM SOÁT NỘI BỘ

1. Kiểm soát nội bộ

2. Quản trị rủi ro doanh nghiệp

3. ERM và các vấn đề quản trị doanh nghiệp

CHƯƠNG IV: KIỂM SOÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

1. Đặc điểm của môi trường máy tính ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ

2. Tổng quan về COBIT

3. Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán

4. Sự an toàn và trung thực của dữ liệu

CHƯƠNG V: CHU TRÌNH DOANH THU

1. Hoạt động và dòng thông tin trong chu trình

2. Tổ chức kế toán trong chu trình doanh thu

3. Hoạt động kiểm soát trong chu trình

CHƯƠNG VI: CHU TRÌNH CHI PHÍ

1. Hoạt động và dòng thông tin trong chu trình

2. Tổ chức kế toán trong chu trình chi phí

3. Hoạt động kiểm soát trong chu trình

CHƯƠNG VII: CHU TRÌNH SẢN XUẤT

1. Các hoạt động và dòng thông tin trong chu trình

2. Tổ chức kế toán trong chu trình sản xuất

3. Hoạt động kiểm soát trong chu trình

CHƯƠNG VIII: HỆ THỐNG BÁO CÁO VÀ SỔ CÁI

1. Hoạt động và dòng thông tin trong hệ thống

2. Hoạt động kiểm soát trong hệ thống

PHỤ LỤC

A- CHU TRÌNH NHÂN SỰ

B- CHU TRÌNH TÀI CHÍNH

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""