HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

(Vận dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 

Là công cụ hạch toán, kế toán phản ánh các nghiệp vụ hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp, nhiều năm qua chế độ kế toán doanh nghiệp (DN) ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 đã phát huy tót vai trò định hướng nghiệp vụ kế toán. Tuy nhiên, với sự phát triển của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập thì chế độ kế toán doanh nghiệp đã bộc lộ một số điểm chưa phù hợp với thông lệ và chuẩn mực kế toán quốc tế cũng như thực tiễn tại Việt Nam.

 

Để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn mới, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh và hội nhập quốc tế, ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế QĐ 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất (thay thế cho phần II Thông tư số 161/2007/TT-BTC) áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty mẹ - công ty con thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

 

Nhằm giúp cộng đồng những người làm kế toán và doanh nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng chế độ kế toán mới. Tạp chí Thuế đã phối hợp với các đơn vị chức năng và các chuyên gia kế toán, tập hợp, biên soạn cuốn sách Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp với những nội dung sau:

- Những điểm mới về hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

- Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (gồm danh mục hệ thống tài khoản kế toán doan nghiệp; Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép từng tài khoản, có ví dụ minh hoạ bằng số liệu cụ thể cho mỗi nội dung)

- Sơ đồ hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu

 

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các đơn vị, kế toán trưởng và kế toán viên trong công tác hạch toán kế toán tại doanh nghiệp và cho các nhà nghiên cứu quân tâm đến chế độ kế toán doanh nghiệp.

 

MỤC LỤC

PHẦN I: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NGÀY 22/12/2014.

PHẦN II; HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

A. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

B. NỘI DUNG, KẾT CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

I. LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

II. LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

III. LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

IV. LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

V. LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

VI. LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC.

VII. LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC

VIII. LOẠI TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

PHẦN III: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU (BAO GỒM 141 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN)

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""