HỆ THỐNG BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (HỌC VIỆN TÀI CHÍNH)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

HỆ THỐNG BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

TS. BÙI THỊ THU HƯƠNG – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế, cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp thay đổi, hệ thống các văn bản pháp luật nói chung và hệ thống khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán nói riêng ở Việt Nam đã được nghiên cứu, sửa đổi bổ sung và ban hành đáp ứng nhu cầu quản lý vĩ mô của Nhà nước cũng như nhu cầu sử dụng thông tin của các đối tượng liên quan.

 

Vì vậy, để đáp ứng với sự thay đổi đó, trên cơ sở chế độ kế toán doanh nghiệp theo TT 200/TT-BTC và TT 202/TT-BTC, các chuẩn mực kế toán, các chính sách tài chính, các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán, các chính sách tài chính, thuế theo quy định hiện hành, SachDoanhNhan.vn trân trọng gới thiệu cuốn sách Hệ thống bài tập Kế toán tài chính doanh nghiệp. Hệ thống các bài tập kế tón trong cuốn sách này được tập thể tác giả biên soạn tương đối đầy đủ các giao dịch, sự kiện xảy ra trong các doanh nghiệp độc lập, trong tập đoàn kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực dịch vụ, lĩnh vực thương mại…

 

MỤC LỤC

1. Bài tập kế toán vốn bằng tiền

2. Bài tập kế toán vật tư

3. Bài tập kế toán TSCĐ

4. Bài tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

5. Bài tập kế toán chi phí và giá thành sản phẩm

6. Bài tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

7. Bài tập kế toán thanh toán và vốn chủ sở hữu

8. Bài tập kế toán bất động sản đầu tư

9. Bài tập kế toán các khoản đầu tư tài chính

10. Bài tập kế toán các khoản dự phòng

11. Bài tập báo cáo tài chính và điều chỉnh báo cáo tài chính

12. Bài tập tổng hợp về ghi nhận và lập BCTC riêng

13. Bài tập về kế toán Hợp nhất kinh doanh và BCTC hợp nhất

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""