THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG NGOẠI THƯƠNG VÀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG NGOẠI THƯƠNG VÀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (GS. ĐINH XUÂN TRÌNH)

 

 MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: CÁC ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN QUY ĐỊNH TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

I. ĐIỀU KIỆN TIỀN TỆ TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

II. ĐIỀU KIỆN THỜI GIAN THANH TOÁN QUY ĐỊNH TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

III. ĐIỀU KIỆN CÔNG CỤ THANH TOÁN QUY ĐỊNH TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

IV. ĐIỀU KIỆN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUY ĐỊNH TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG II:  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG THANH TOÁN NGOẠI THƯƠNG

 

I. KHÁI NIỆM TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

II. CÁCH CÔNG BỐ TỶ GIÁ

 

III. PHƯƠNG PHÁP YẾT GIÁ NGOẠI TỆ

 

IV. XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ THEO PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHÉO

 

V. CÁC LOẠI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

VI. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

VII. CÁCH CHÍNH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

VIII. PHƯƠNG PHÁP NGOẠI HỐI

 

CHƯƠNG III: CÁC CÔNG CỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ SỬ DỤNG TRONG NGOẠI THƯƠNG

 

I. HỐI PHIẾU: HỐI PHIẾU ĐÒI NỢ VÀ HỐI PHIẾU NHẬN NỢ

 

II. SÉC QUỐC TẾ SỬ DỤNG TRONG NGOẠI THƯƠNG

 

III. LUẬT CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG CỦA NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM NĂM 2005

 

CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHÔNG KÈM CHỨNG TỪ SỬ DỤNG TRONG NGOẠI THƯƠNG

 

I. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN

 

II. PHƯƠNG THỨC GHI SỔ

 

III. PHƯƠNG THƯC NHỜ THU TRƠN

 

IV. CÁC QUY TẮC THỐNG NHẤT VỀ NHỜ THU

 

CHƯƠNG V:  CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KÈM CHỨNG TỪ PHI THƯƠNG MẠI SỬ DỤNG TRONG NGOẠI THƯƠNG

 

I. PHƯƠNG THỨC BẢO LÃNH THEO YÊU CẦU

 

II. PHƯƠNG THƯC TÍN DỤNG DỰ PHÒNG

 

III. CÁC QUY TẮC THỐNG NHẤT BẢO LÃNH THEO YÊU CẦU BẢN SỬA ĐỔI NĂM 2010 ICC BAN HÀNH SỐ 758

 

IV. CÁC QUY TẮC QUỐC TẾ VỀ TÍN DỤNG DỰ PHÒNG ẤN PHẨM SỐ 590 BAN HÀNH NĂM 1998

 

CHƯƠNG VI: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KÈM CHỨNG TỪ THƯƠNG MẠI SỬ DỤNG TRONG NGOẠI THƯƠNG

 

I. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ

 

II. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

 

III. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THƯ ỦY THÁC MUA

 

IV. CÁC QUY TẮC VÀ THỰC HÀNH THỐNG NHẤT VỀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ - ICC UCP 600 2007

 

V. TẬP QUÁN NGÂN HÀNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ĐỂ KIỂM TRA CHỨNG TỪ THEO THƯ TÍN DỤNG, BAN HÀNH SỐ 681, SỬA ĐỔI 2007, TUÂN THỦ UCP 600 ICC

 

VI. BẢN PHỤ TRƯƠNG UCP 600 VỀ VIỆC XUẤT TRÌNH CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ - BẢN DIỄN GIẢI SỐ 1.1 NĂM 2007

 

VII. QUY TẮC THỐNG NHẤT HOÀN TRẢ TIỀN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG THEO THƯ TÍN DỤNG - UR 725 2008 ICC

 

CHƯƠNG VII: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

I. THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LÀ GÌ?

 

II. CÁC XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CƠ BẢN CỦA THƯƠNG MÀI QUỐC TẾ

 

III. KHÁI NIỆM TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

IV. VAI TRÒ TÀI TRỢ TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG VIII: CÁC LOẠI TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

I. CĂN CỨ VÀO NGƯỜI TÀI TRỢ

 

II. CĂN CỨ VÀO CÁCH TÀI TRỢ

 

III. CĂN CỨ VÀO PHƯƠNG TIỆN TÀI TRỢ

 

IV. CĂN CỨ VÀO NGUỒN TÀI TRỢ HUY ĐỘNG TRONG HAY NGOÀI NƯỚC

 

Sachkinhte.vn giới thiệu trích đoạn cuốn sách: CHƯƠNG VII: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ.

“Cùng với sửa đời của Nhà nước, các quan hệ nhiều mặt giữa các quốc gia  theo đó cũng chính thức hình thành, trong đó các quan hệ kinh tế mà trước hết là quan hệ thương mại quốc tế thường đi trước và giữ vai trò quan trọng.

 

Thương mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các nước với nhau dưới hình thức mua bán hoặc trao đổi có đền bù ngang giá. Môi người không tự sản xuất ra đủ vật phẩm và dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu của chính mình, do đó cần phải mang những sản phẩm của mình sản xuất ra trao đổi lấy những  sản phẩm mà mình không tự và hoặc không thể sản xuất được.

 

Sự trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các nước một phần cũng là để thỏa mãn các nhu cầu như vậy, song theo David Ricado (1772 – 1823), nhà duy vật, nhà kinh tế học người Anh cho rằng các quốc gia có thể và hoặc rất có lợi khi tham gia  vào quá trình phân công lao động quốc tế, bởi vì phát triển thương mại quốc tế  tạo điều kiện để mở rộng thị trường tiêu thụ những sản phẩm và dịch vụ mà nước mình có lợi thế tốt hơn các nước khác, nhờ vậy cho phép các nước này đi sâu vào chuyên môn hóa sản xuất. Thị trường bao giờ cũng là vấn đề sống còn của nền sản xuất hàng hóa và hoặc dịch vụ.

 

Các quốc gia nào có lợi thế tuyệt đối hơn hẳn hoặc bị kém lợi thế tuyệt đối so với các quốc gia khác trong lĩnh vực sản xuất và hoặc trao đổi hàng hóa và hoặc dịch vụ vẫn có lợi khi tham gia vào phân công lao động quốc tế, bời vì mỗi quốc gia đều có lợi thế so sánh tốt về một số mặt hàng và hoặc dịch vụ này, nhưng lại có lợi thế so sánh kém về một số mặt hàng và hoặc dịch vụ khác..”

 

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""