GIÁO TRÌNH XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ CƠ BẢN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ CƠ BẢN - NGUYỄN QUYẾT

 

Ngoài phần thống kê mô tả, kiến thức về xác suất và thống kế suy diễn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống cũng như trong nghiên cứu. Đây là phần kiến thức cốt lõi mà hầu hết các trường khối ngành kỹ thuật và khối ngành kinh tế kể cả khối ngành xã hội nhân văn như tâm lý học, giáo dục học… đều phải học với thời lượng từ 3- 4 tín chỉ, khoảng 45-60 tiết. Trong xu thế hiện nay, hầu hết các trường đào tạo theo tín chỉ với phương châm lấy người học làm trung tâm. Do đó, yêu cầu đặt ra là người học phải có khả năng tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo.

 

Vậy nên, tập thể tác giả biên soạn cuốn giáo trình xác suất và thống kê cơ bản với kỳ vọng đáp ứng yêu cầu của những sinh viên lần đầu tiếp cận với môn học này. Về kiến thức xác suất và thống kê thì rất đa dạng và phong phú phải tùy vào từng ngành mới có thể truyền tải nội dung ứng dụng thích hợp. Nội dung trình bày trong các chương theo phương châm không quá hàn lâm mà ngắn gọn, rõ ràng, có ví dụ chi tiết cụ thể và có hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng giúp người học có thể kiểm tra kết quả khi cần thiết.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: XÁC SUẤT CƠ BẢN

1.1 Một số khái niệm về giải thích tổ hợp

1.2 Phân loại biến cố

1.3 Phép toán của biến cố

1.4 Định nghĩa xác suất

1.5 Tính chất của xác suất

1.6 Xác suất có điều kiện

1.7 Công thức xác suất tổng và định lý Bayes

1.8 Tóm tắt chương 1

Bài tập

CHƯƠNG 2: BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

2.1 Biến ngẫu nhiên

2.2 Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc

2.3 Đặc trưng của biến ngẫu nhiên rời rạc

2.4 Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục

2.5 Đặc trưng của biến ngẫu nhiên liên tục

2.6 Tóm tắt chương 2

Bài tập

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ QUY LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

3.1 Quy luật phân phối của biến ngẫu nhiên rời rạc

3.2 Quy luật phân phối của biến ngẫu nhiên liên tục

3.3 Tóm tắt chương 3

Bài tập

Ứng dụng phần mềm

CHƯƠNG 4: LẤY MẪU VÀ PHÂN PHỐI MẪU

4.1 Giới thiệu

4.2 Tham số của tổng thể và giá trị thống kê mẫu

4.3 Phân phối trung bình mẫu

4.4 Chọn mẫu từ tổng thể có phân phối chuẩn

4.5 Chọn mẫu từ tổng thể không có phân phối chuẩn

4.6 Phân phối của tỷ lệ mẫu

4.7 Tóm tắt chương 4

Bài tập

Ứng dụng phần mềm

CHƯƠNG 5: ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

5.1 Khái niệm ước lượng

5.2 Phân loại ước lượng

5.3 Tính chất của ước lượng

5.4 Ước lượng khoảng tin cậy cho trung bình tổng thể

5.5 Ước lượng khoảng tin cậy tỷ lệ tổng thể

5.6 Ước lượng khoảng tin cậy phương sai tổng thể

5.7 Ước lượng khoảng tin cậy của hai tổng thể

5.8 Tóm tắt chương 5

Bài tập

Ứng dụng phần mềm

CHƯƠNG 6: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

6.1 Giới thiệu

6.2 Giả thuyết đối

6.3 Giả thuyết không

6.4 Sai lầm loại I và II

6.5 Kiểm định trung bình tổng thể

6.6 Kiểm định tỷ lệ tổng thể

6.7 Kiểm định phương sai tổng thể

6.8 Kiểm định hai tổng thể

6.9 Tóm tắt chương 6

Bài tập

Ứng dụng phần mềm

CHƯƠNG 7: PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI

7.1 Mở đầu

7.2 Phân tích phương sai một yếu tố

7.3 Phân tích phương sai hai yếu tố

7.4 Tóm tắt chương 7

Bài tập

Ứng dụng phần mềm

CHƯƠNG 8: KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ HỢP VÀ SỰ ĐỘC LẬP

8.1 Kiểm định sự phù hợp: Một tổng thể đa thức

8.2 Kiểm định sự độc lập

8.3 Kiểm định sự phù hợp của phân phối

8.4 Tóm tắt chương 8

Bài tập

Ứng dụng phần mềm

Gợi ý đáp án một số bài tập

Bảng thống kê

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""