GIÁO TRÌNH XÃ HỘI HỌC

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH XÃ HỘI HỌC - ThS. LƯƠNG VĂN ÚC

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Xã hội học là khoa học về các quy luật và tính quy luật xã hội chung, và đặc thù của sự phát triển và vận hành của hệ thống xã hội xác định về mặt lịch sử; là khoa học về các cơ chế tác động và các hình thức biểu hiện của các quy luật đó trong các hoạt động của cá nhân, các nhóm xã hội, các giai cấp và các dân tộc.

 

Môn xã hội học không chỉ được nghiên cứu và giảng dạy tại nhiều trường đại học và cao đẳng trong cả nước, đậc biệt là ở các trường thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế – tài chính…, mà còn được sự quan tâm của nhiều nhà lãnh đạo, các quản lý kinh tế – xã hội, những người hoạt động trong các lĩnh vực đoàn thể: công đoàn, thanh niên, phụ nữ… Công cuộc đổi mới, sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước đang đặt ra nhiều vấn đề xã hội phức tập , đòi hỏi phải có những nhận thức cao và cáh giải quyết hữu hiệu, trong đó, không thể thiếu những tri thức xã hội học.

 

Trước những yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, bộ môn Tâm lý – xã hội học đã quyết định sửa đổi, bổ sung và tái bản cuốn Giáo trình Xã hội học. Đây là kết quả nghiên cứu, giảng dạy và biên soạn của tập thể cán bộ giảng dạy bộ môn Xã hội học dưới sự chủ biên của ThS. Lương Văn Úc.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về xã hội học

Chương 2: Các phương pháp nghiên cứu xã hội học

Chương 3: Cơ cấu xã hội

Chương 4: Tổ chức xã hội

Chương 5: Thiết chế xã hội

Chương 6: Văn hóa

Chương 7: Xã hội hóa

Chương 8: Đời sống xã hội

Chương 9: Sự biến đổi xã hội và tính hiện đại

Chương 10: Một số lĩnh vực chuyên ngành xã hội học

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""