GIÁO TRÌNH VĂN HÓA KINH DOANH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 

Văn hóa là một lĩnh vực đa dạng và phức tạp. Có rất nhiều quan điểm khác nhau về văn hóa nên việc nghiên cứu và lựa chọn một cách tiếp cận văn hóa có ý nghĩa quan trọng cho việc tiếp cận những nội dung tiếp theo liên quan đến văn hóa kinh doanh.

 

Giáo trình văn hóa kinh doanh được xây dựng từ các nguồn:  giáo trình về đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, tinh thần kinh doanh của tác giả có uy tín thuộc các trường đại học lớn trên thế giới; các công trình nghiên cứu của các nhà kinh tế học, văn hóa học, xã hội học, triết học, tâm lý học...trong và ngoài nước về mọi khía cạnh của văn hóa kinh doanh; 

 

Giáo trình Văn hóa kinh doanh nhằm mục đích cho người học :

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm trên thế giới về văn hóa kinh doanh và nhận thức được vai trò, ảnh hưởng của văn hóa kinh doanh như một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh doanh, nâng cao tầm nhìn quản lý.

- Hiểu được sự phong phú, đa dạng và vai trò của các nhân tố văn hóa kết tinh trong hoạt động kinh doanh để xây dựng các mối quan hệ kinh doanh lành mạnh, hướng đến những lợi ích bền vững.

- Nắm vững được phương pháp xây dựng văn hóa kinh doanh ở một chủ thể kinh doanh cụ thể, góp phần làm cho kinh doanh đạt được kết quả cao và phát triển bền vững.

 

MỤC LỤC 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA KINH DOANH

1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN HÓA

1.2 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN HÓA KINH DOANH

CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN HÓA KINH DOANH

2.1 TRIẾT LÝ KINH DOANH

2.2 ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

2.3 VĂN HÓA DOANH NHÂN

2.4 VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

2.5 VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH

CHƯƠNG 3: VĂN HÓA KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

3.1 NHẬN DIỆN VĂN HÓA KINH DOANH VIỆT NAM THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI

3.2 NHẬN DIỆN VĂN HÓA KINH DOANH VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI

3.3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN GIẢI QUYẾT TRONG VĂN HÓA KINH DOANH Ở VIỆT NAM

3.4 MỘT SỐ LƯU Ý VỀ VĂN HÓA KHI KINH DOANH Ở VIỆT NAM

CHƯƠNG 4: VĂN HÓA KINH DOANH QUỐC TẾ

4.1 KHÁC BIỆT VĂN HÓA TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ

4.2 NHỮNG BIỂU HIỆN CƠ BẢN CỦA VĂN HÓA KINH DOANH QUỐC TẾ

4.3 ĐÀM PHÁN ĐA VĂN HÓA

4.4 MARKETING ĐA VĂN HÓA

4.5 CÁC LƯU Ý VĂN HÓA KINH DOANH Ở MỘT SỐ QUỐC GIA

CHƯƠNG 5: CÁC TÌNH HUỐNG VĂN HÓA KINH DOANH

5.1 TÌNH HUỐNG VỀ KHÁC BIỆT VÀ HÀI HÒA VỀ VĂN HÓA TRONG KINH DOANH

5.2 CÁC TÌNH HUỐNG VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

5.3 CÁC TÌNH HUỐNG VỀ VĂN HÓA GIAO TIẾP, ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH

5.4 MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VĂN HÓA KINH DOANH VIỆT NAM

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Hiển thị tất cả kết quả cho ""