GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - LÝ THUYẾT BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - LÝ THUYẾT BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI

ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

 

Thương mại quốc tế là một lĩnh vực hoạt động có tầm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, việc nghiên cứu những vấn đề mang tính lý luận và cả thực tiễn sinh động về lĩnh vực này là một đòi hỏi mang tính tất yếu khách quan, đặc biệt là đối với sinh viên khối ngành kinh tế.

 

Trong những năm qua, sau nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu môn thương mại quốc tế, tập thể giảng viên Khoa Ngân hàng Quốc tế đã đầu tư nghiên cứu iên soạn cuốn giáo trình Thương mại quốc tế. Cuốn sách là kết quả của quá trình tham khảo rất nhiều tài liệu khác nhau của các tác giả trong và ngoài nước nhằm có thể cung cấp một cách đầy đủ, kịp thời những vấn đề mang tính khoa học và thời sự trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

 

MỤC LỤC

Phần 1: Tổng quan về thương mại quốc tế

Chương 1: Tổng quan về thương mại quốc tế

1. Giới thiệu khái quát môn học thương mại quốc tế

2. Những đặc điểm cơ bản về nền kinh tế toàn cầu

3. Một số vấn đề về thương mại quốc tế

4. Toàn cầu hóa và thương mại quốc tế

Tóm tắt và câu hỏi ôn tập

Phần 2: Các lý thuyết về thương mại quốc tế

Chương 2: Lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế

1. Trường phái trọng thương

2. Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith

3. Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo

4. Lý thuyết chi phí cơ hội của Gottfried von Haberler

Tóm tắt và câu hỏi ôn tập

Chương 3: Lý thuyết hiện đại về thương mại điện tử

1. Thương mại quốc tế với chi phí cơ hội tăng

2. Lý thuyết tương quan các nhân tố

3. CÁc lý thuyết hiện đại khác

Tóm tắt và câu hỏi ôn tập

Chương 4: Thương mại nội ngành

1. Thương mại nội ngành là gì?

2. Các phương pháp tính chỉ số thương mại nội ngành

3. Tầm quan trọng của thương mại nội ngành trong thương mại quốc tế

4. Các lý do làm xuất hiện thương mại nội ngành

5. Lợi ích từ thương mại nội ngành

Tóm tắt và câu hỏi ôn tập

Phần 3: Chính sách và các công cụ của chính sách thương mại quốc tế

Chương 5: Chính sách thương mại quốc tế

1. Tổng quan về chính sách thương mại quốc tế

2. Các định hướng và nguyên tắc điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế

3. Phân loại chính sách thương mại

4. Giá quốc tế và tỷ giá thương mại

Tóm tắt và câu hỏi ôn tập

Chương 6: Hàng rào thuế quan

1. Những vấn đề chung về thuế quan

2. Các loại thuế quan được sử dụng phổ biến hiện nay

3. Phân tích sự tác động của một chính sách thuế quan

4. Thuế quan danh nghĩa và tỉ lệ bảo hộ thực tế

Tóm tắt và câu hỏi ôn tập

Chương 7: Hàng rào phi thuế quan

1. Tổng quan về hàng rào phi thuế quan

2. Các loại hàng rào thương mại phi thuế quan

Tóm tắt và câu hỏi ôn tập

Phần 4: Hợp nhất kinh tế

Chương 8: Hợp nhất kinh tế

1. Tổng quan về hợp nhất kinh tế

2. Các hình thực hợp nhất kinh tế theo khu vực

3. Phân tích tác động của một liên minh thuế quan

4. Một số liên kết kinh tế quốc tế điển hình

Tóm tắt và câu hỏi ôn tập

Chương 9: Tổ chức thương mại thế giới với tiến trình hợp nhất kinh tế toàn cầu

1. Giới thiệu về tổ chức thương mại quốc tế

2. Các vòng đàm phán trong khuôn khổ của GATT/WTO

3. Tiến trình hợp nhất kinh tế toàn cầu

Tóm tắt và câu hỏi ôn tập

Phần 5: Sự di chuyển quốc tế của các nguồn lực và hoạt động đầu tư nước ngoài

Chương 10: Sự di chuyển quốc tế của các nguồn lực và hoạt động đầu tư nước ngoài

1. Thương mại quốc tế và sự di chuyển quốc tế của các nguồn lực

2. Hoạt động đầu tư nước ngoài

3. Các tập đoàn đa quốc gia

Tóm tắt và câu hỏi ôn tập

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""