GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - NGUYỄN XUÂN THIÊN

 

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế khách quan, thu hút nhiều quốc gia tham gia vào tất cả các lĩnh vực kinh tế, trong đó thương mại quốc tế là một lĩnh vực quan trọng, được nhiều quốc gia quan tâm và được sử dụng như động lực cho sự phát triển. Thương mại quốc tế là một trong những hình thức cơ bản của kinh tế quốc tế và không ngừng phát triển cả về lý thuyết lẫn thực tiễn. Việc nghiên cứu, giảng dạy các lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế là hết sức cần thiết.

 

Nội dung giáo trình này bao gồm những kiến thức cơ bản của thương mại quốc tế như: Nhưng vấn đề chung về thương mại quốc tế, các lý thuyết thương mại quốc tế từ cổ điển đến hiện tại, các công cụ của chính sách thương mại quốc tế, vai trò của thương mại đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một nước, các định chế điều tiết thương mại khu vực và toàn cầu.

  

Những lời khen tặng dành cho cuốn sách:

“Ưu điểm nổi bật của giáo trình là đã bao quát được toàn bộ các vấn đề lý thuyết, chính sách và thực tế thương mại quốc tế theo một trình tự và liều lượng phù hợp. Mỗi chương sách đều nêu rõ đối tượng, nội dung cơ bản, các câu hỏi thảo luận và tài liệu tham khảo, đảm bảo tính sư phạm. Nhìn một cách tổng thể, nội dung giáo trình đề cập một cách có hệ thống, toàn diện các vấn đề về thương mại quốc tế, cập nhật và chọn lọc các tài liệu hiện đại về môn học này, đáp ứng yêu cầu giảng dạy chuyên ngành thương mại quốc tế… Các nội dung cụ thể được đề cập và triển khai một cách khoa học, kết hợp tốt giữa lý thuyết và thực tiễn, sử dụng các công cụ trình bày phổ biến trong kinh tế học, đảm bảo độ tin cậy và tính sự phạm cao…” – PGS. TS. Lê Bộ Lĩnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và Môi trưởng của Quốc hội.

 

“Nhìn chung kết cấu của giáo trình phù hợp với thời lượng, yêu cầu cung cấp kiên thức cơ bản của đối tượng sinh viên… Cuốn sách giới thiệu tương đối đầy đủ các lý thuyết quan trọng từ cổ điển đến hiện đại… Nội dung rõ ràng, dễ hiểu, có chiều sâu, đảm bảo kiến thức cơ bản, Cách trình bày đã có nhiều cải tiến, tiếp cận một hình thức giáo dục hiện đại…” – PGS. TS. Nguyễn Văn Nam, Nguyên viện trưởng Nghiên cứu Thương mại – Bộ công thương

 

“Công trình được biên soạn công phu, rõ ràng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu của giáo trình đại học; đảm bảo yêu cầu chuẩn xác và có tính mở…” – Hội đồng Nghiệm thu Giáo trình Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1.1 KHÁI NIỆM, CÁC HÌNH THỨC VÀ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1.2 LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI VÀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1.3 CƠ CHẾ ĐIỀU TIẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1.4 CÁC XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU CẢU THẾ GIỚI ẢNH HƯỞNG TỚI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1.5 TÁC ĐỘNG CẢU CÁC XU HƯỚNG ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1.6 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TỪ CỔ ĐIẾN ĐẾN TÂN CỔ ĐIỂN

2.1 LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI CỔ ĐIỂN

2.2 LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI TÂN CỔ ĐIỂN

CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

3.1 LÝ THUYẾT CHUẨN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

3.2 NGUỒN LỰC SẢN XUẤT VỐN CÓ VÀ LÝ THUYẾT HECKSCHER - OHLIN (LÝ THUYẾT H-O)

3.3 LÝ THUYẾT CUNG CẦU LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI

3.4 LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI DỰA TRÊN LỢI THẾ KINH TẾ NHỜ QUY MÔ

3.5 CÁC LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI KHÁC

CHƯƠNG 4: THUẾ QUAN - MỘT CÔNG CỤ HẠN CHẾ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

4.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ QUAN

4.2 THUẾ NHẬP KHẨU

4.3 ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ CỦA THUẾ QUAN

4.4 TỶ LỆ BẢO HỘ HIỆU QUẢ VỚI NHIỀU YẾU TỐ ĐẦU VÀO

CHƯƠNG 5: CÁC HÀNG RÀO THƯƠNG MẠI PHI THUẾ QUAN VÀ CÁC KHÍA CẠNH KINH TẾ CẢU CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI

5.1 CÁC HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN CÓ ĐỊNH LƯỢNG

5.2 CÁC HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN PHI ĐỊNH LƯỢNG

5.3 NHỮNG LÝ LẼ (LẬP LUẬN) VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HỘ THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 6: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

6.1 QUAN HỆ GIỮA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

6.2 ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

6.3 CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI

6.4 NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP: HÀN QUỐC THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHIỆP HÓA HƯỚNG VÀO XUẤT KHẨU.

CHƯƠNG 7: TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI KHU VỰC VÀ TOÀN CẦU

7.1 KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN (AFTA)

7.2 TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO)

CHƯƠNG 8: CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

8.1 NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

8.2 CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ

8.3 CÁC CAM KẾT CHÍNH CỦA VIỆT NAM TRONG WTO

TỔNG HỢP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

TỔNG HỢP TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CÁC PHỤ LỤC

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""