GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN – TS. TRẦN VĂN HÒE

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Để đáp ứng yêu cầu nhân lực cho phát triển thương mại điện tử, đào tạo thương mại điện tử đã được thực hiện ở nhiều trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam. Giáo trình Thương mại điện tử căn bản (tái bản lần thứ 4) đã được sửa chữa và bổ sung tương đối toàn diện trên cơ sở các lần xuất bản trước và những phát triển mới trong lĩnh vực thương mại điện tử nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người dùng.

 

Trong lần tái bản này, giáo trình Thương mại điện tử căn bản đã được cập nhật các nội dung về mô hình và các hình thức ứng dụng thương mại điện tử mới, các cấp độ ứng dụng của mô hình với các hình thức giao dịch mới đã được tổng hợp. Đồng thời các ứng dụng khác của thương mại điện tử đã được bổ sung những vấn đề mới về dịch vụ việc làm trực tuyến, bất động sản trực tuyến, thương mại di động và kinh doanh sản phẩm xuất bản trực tuyến. Cũng trong lần xuất bản này, giáo trình đã được bổ sung những thông tin mới về các văn bản pháp lí liên quan đến giao dịch thương mại điện tử, các hệ thống mới về cấp phép điện tử, chứng nhận xuất sứ điện tử, hệ thống chứng nhận độ tin cậy của các website thương mại điện tử Việt Nam. Các chuẩn giao dịch thương mại điện tử quốc tế và Việt Nam đã được cập nhật để cung cấp khả năng ứng dụng cho người học. Nhiều thuật ngữ thương mại điện tử và tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh được sử dụng để bổ sung cho nội dung của giáo trình.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử

Chương 2: Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thương mại điện tử

Chương 3: Cơ sở hạ tầng pháp lý của thương mại điện tử

Chương 4: Cơ sở hạ tầng mạng của thương mại điện tử

Chương 5: Trang mạng và cơ sở dữ liệu của thương mại điện tử

Chương 6: An ninh thương mại điện tử

Chương 7: Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng

Chương 8: Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp

Chương 9: Sàn giao dịch thương mại điện tử

Chương 10: Marketing điện tử

Chương 11: Thanh toán điện tử

Chương 12: Chính phủ điện tử

Chương 13: Dịch vụ du lịch trực tuyến

Chương 14: Các ứng dụng khác của thương mại điện tử

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""