GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH NGHIÊN CỨU TRONG KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH NGHIÊN CỨU TRONG KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

PGS. TS. NGUYỄN VĂN THẮNG - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Trong thời gian gần đây, các nhà nghiên cứu và giảng dạy kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh ở Việt Nam bắt đầu chú ý tới các tài liệu và nội dung của môn học Phương pháp nghiên cứu. Nhiều ấn phẩm về phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nói chung và khoa học kinh tế - quản lý nói riêng đã được các tác giả Việt Nam biên dịch hoặc tự biên soạn. Những ấn phẩm này, về cơ bản đểu trình bày cho các độc giả Việt Nam những chuẩn mực quốc tế chung trong thực hành nghiên cứu. Tuy nhiên, những thiếu hụt trong kiến thức nền móng về nghiên cứu của các nhà nghiên cứu trẻ ở Việt Nam ít được cân nhắc tới. Hầu hết các tài liệu viết về phương pháp nghiên cứu đều khó đọc và khó áp dụng đối với phần đông các nhà nghiên cứu trẻ, các nghiên cứu sinh và học viên cao học Việt Nam.

 

Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh này được biên soạn dựa cơ bản trên nội dung cuốn sách Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh năm 2013. Tuy nhiên, cuốn sách này khác với cuốn sách đã viết về phương pháp nghiên cứu đang lưu hành ở hai điểm cơ bản. Thứ nhất, các nội dung đều cố gắng gắn kết giữa việc chỉ rõ chuẩn mực trong nghiên cứu khoa học với việc giúp bạn đọc xác định và vượt qua hạn chế của mình nhằm hướng tới chuẩn mực đó. Trước khi hiểu đúng và áp dụng được các chuẩn mực trong phương pháp nghiên cứu, các nhà nghiên cứu cần biết mình đang hiểu sai những gì về nghiên cứu. Các chương trong cuốn sách đều trình bày các quan niệm sai lầm thường gặp về nghiên cứu, từ đó giúp bạn độc liên hệ và sửa chữa sai lầm tương tự của chính mình. Thứ hai, cuốn sách cố gắng gắn kết giữa nguyên lý, chuẩn mực nghiên cứu quốc tế với thực tiễn nghiên cứu ở Việt Nam. Ở các chương, song song với các chuẩn mực chung đều trình bày các ví dụ, quy trình, hay kỹ năng cụ thể để người đọc dễ liên hệ với các nghiên cứu của mình.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Giới thiệu chung về nghiên cứu khoa học

1.1 Giới thiệu

1.2 Nghiên cứu là gì

1.3 Loại hình nghiên cứu

1.4 Quy trình nghiên cứu

1.5 Ba cấu phần cơ bản nhất của một nghiên cứu

Câu hỏi ôn tập

Chương 2: Tổng quan tình hình nghiên cứu

2.1 Giới thiệu

2.2 Một số quan niệm và cách làm sai lầm về tổng quan nghiên cứu

2.3 Vai trò của tổng quan

2.4 Nội dung tổng quan

2.5 Các yêu cầu đối với phần tổng quan nghiên cứu

2.6 Một số kỹ năng khi tiến hành tổng quan

2.7 Ví dụ về cách viết tổng quan

Câu hỏi ôn tập

Chương 3: Phát triển câu hỏi nghiên cứu

3.1 Giới thiệu

3.2 Vì sao cần đặt câu hỏi nghiên cứu

3.3 Một số sai lầm khi đặt câu hỏi nghiên cứu

3.4 Phát triển và lựa chọn câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi ôn tập

Chương 4: Xây dựng khung lý thuyết

4.1 Giới thiệu

4.2 Khái niệm và vai trò khung lý thuyết (Mô hình) nghiên cứu

4.3 Xây dựng khung lý thuyết

Câu hỏi ôn tập

Chương 5: Giới thiệu chung về nghiên cứu định tính

5.1 Giới thiệu

5.2 Tổng quan về nghiên cứu định tính

5.3 Các phương pháp thu thập dữ liệu định tính thông dụng

5.4 Phân tích dữ liệu định tính

5.5 Ví dụ về nghiên cứu định tính

Trọng tâm nghiên cứu

Câu hỏi ôn tập

Chương 6: Giới thiệu chung về nghiên cứu định lượng

6.1 Giới thiệu

6.2 Nghiên cứu định lượng là gì?

6.3 Khái niệm cơ bản trong mô hình định lượng

6.4 Nguồn dữ liệu

6.5 Một số công dụng phân tích thông dụng

Câu hỏi ôn tập

Chương 7: Nghiên cứu định lượng phương pháp khảo sát

7.1 Giới thiệu

7.2 Khái niệm về phương pháp nghiên cứu khảo sát

7.3 Xác định mẫu khảo sát

7.4 Thiết kế phiếu khảo sát

7.5 Xây dựng hướng dẫn và thực hiện quy trình khảo sát

7.6 Quy trình chuẩn bị số liệu

7.7 Một số hạn chế thường gặp trong nghiên cứu khảo sát

Câu hỏi ôn tập

Chương 8: Nghiên cứu định lượng phương pháp thử nghiệm

8.1 Giới thiệu

8.2 Khái niệm phương pháp nghiên cứu thử nghiệm

8.3 Yêu cầu cơ bản với nghiên cứu thử nghiệm

8.4 Các loại thiết kế thử nghiệm có nhóm đối chứng

8.5 Một số biến ngoại lai cần kiểm soát

8.6 Áp dụng nghiên cứu thử nghiệm trên thực địa

Câu hỏi ôn tập

Chương 9: Thiết kế nghiên cứu tổng thể

9.1 Giới thiệu

9.2 Khái niệm về thiết kế nghiên cứu

9.3 Tóm tắt một số thiết kế nghiên cứu đơn lẻ thông dụng

9.4 Thiết kế nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng

9.5 Ví dụ về thiết kế nghiên cứu

Câu hỏi ôn tập

Chương 10: Trình bày báo cáo nghiên cứu

10.1 Giới thiệu

10.2 Các nguyên tắc chung khi viết báo cáo khoa học

10.3 Nội dung báo cáo khoa học

Câu hỏi ôn tập

Chương 11: Xác lập đóng góp mới và ý nghĩa của nghiên cứu

11.1 Giới thiệu

11.2 Các bước xác lập đóng góp mới của nghiên cứu

11.3 Các dạng cơ bản của đóng góp mới trong nghiên cứu

Câu hỏi ôn tập

Chương 12: Công bố công trình khoa học trên tạp chí quốc tế có phản biện

12.1 Giới thiệu

12.2 Quy trình xét duyệt bài trên tạp chí quốc tế

12.3 Một số lỗi các tác giả Việt Nam thường gặp

12.4 Kinh nghiệm đăng bài trên tạp chí quốc tế có phản biện

Câu hỏi ôn tập

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""