GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ THỰC HÀNH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ THỰC HÀNH – ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN – PGS. TS. NGÔ VĂN THỨ

(Với sự trợ giúp của SPSS và STATA)

 

Cuốn sách Thống kê thực hành xuất bản lần đầu năm 2005 đã được sử dụng giảng dạy chính thức tại Khoa Toán kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cuốn sách đã được nhiều người sử dụng như một tài liệu hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 

Trong lần xuất bản này, các tác giả đã bổ sung thêm chương 10 về nội dung cơ bản của phân tích tương quan chính tắc, đồng thời cố gắng trình bày thêm một số nội dung thường dùng trong thực hành và kỹ năng phân tích như các phương pháp đánh gái độ tin cậy của số liệu, sử dụng mô hình hồi quy thứ bậc, …

 

Cuốn sách hướng đến nhóm đối tượng trước hết là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và giảng viên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế với các hướng chuyên sâu của lĩnh vực này. Cuốn sách cũng muốn cung cấp cho những nhà nghiên cứu ứng dung toán học và thống kê trong việc một hướng ứng dụng toán học sau khi đã giản lược các chứng mình lý thuyết phức tạp. Ngoài ra, cuốn sách cũng hướng đến những người nghiên cứu kinh tế xã hội muốn sử dụng các công cụ mô hình hóa thống kê, thấy được khả năng và giới hạn của các công cụ thống kê toán học trong thực tế.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Những vấn đề cơ bản của thống kê thực hành

1.1 Khoa học thống kê và các phương pháp toán học

1.2 Những vấn đề cơ bản của thống kê thực hành

1.3 Mô hình hóa và lựa chọn phương pháp phân tích

Chương 2: Phương pháp mẫu và lý thuyết điều tra chọn mẫu

2.1 Sơ lược về phương pháp mẫu

2.2 Những vấn đề cơ bản của điều tra chọn mẫu

2.3 Các phương pháp chọn mẫu

2.4 Các phương pháp chọn mẫu khác

2.5 Sơ lược về lý thuyết bảng hỏi

Chương 3: Thống kê mô tả

3.1 Mô tả thống kê đối với một bên

3.2 Mô tả đồng thời và mô tả nhóm

3.3 Mô tả thống kê nhờ các biểu đồ và đồ thị

3.4 Kiểm tra, làm sạch và đánh giá số liệu

Chương 4: Phân tích phương sai

4.1 Mô hình phân tích phương sai – Nhân tố phân tích

4.2 Phân tích phương sai một nhân tố hiệu quả xác định

4.3 Phân tích phương sai một nhân tố hiệu quả ngẫu nhiên

4.4 Phân tích phương sai hai nhân tố hiệu quả xác định

4.5 SPSS và STATA với phân tích phương sai

Chương 5: Kiểm định phi tham số

5.1 Kiểm định khi bình phương

5.2 Một số kiểm định dạng phân phối thông dụng

5.3 Các kiểm định trên cơ sở tương quan hạng

5.4 STATA với các kiểm định phi tham số

5.5 SPSS với kiểm định phi tham số

Chương 6: Phân tích hồi quy và tương quan

6.1 Mô hình hồi quy tuyến tính

6.2 Phân tích tương quan tuyến tính

6.3 Phân tích hồi quy và tương quan với SPSS và STATA

Chương 7: Phân tích nhân tố phương pháp thành phần chính

7.1 Bài toán phân tích nhân tố

7.2 Bài toán và các ý tưởng cơ bản

7.3 Mô tả, tóm tắt số liệu

7.4 Tạo biến – Phép chiếu trong không gian tuyến tính

7.5 Phân tích thành phần chính

7.6 Phân tích thành phần chính với ma trận hệ số tương quan

7.7 Phân tích kết quả phân tích thành phần chính

7.8 Tỷ lệ giải thích trên các siêu phẳng chiếu

7.9 Tiêu chuẩn chọn số thành phần chính cho một phân tích

7.10 Mô hình hồi quy thành phần chính

7.11 Các phương pháp khác

7.12 STATA và SPSS với phân tích thành phần chính

7.13 Vai trò của các biến và các cách thức lựa chọn biến

Chương 8: Phân tích nhân tố tương ứng

8.1 Bảng tiếp liên và các độ đo đối với đám mây số liệu

8.2 Khoảng cách khi bình phương

8.3 Phân tích thành phần chính trong các không gian chiếu

8.4 Biểu diễn đồng thời

8.5 Áp dụng phân tích tương ứng cho phân tích tương quan chính tắc hai biến định tính

8.6 Phân tích nhân tố tương ứng trên SPSS

8.7 Phân tích nhân tố tương ứng trên STATA

Chương 9: Phân tích nhân tố tương ứng nhiều biến

9.1 Cách thức mô tả và mã hóa số liệu

9.2 Phân tích tương ứng nhiều biến

9.3 Phân tích tương ứng nhiều biến trên SPSS

Chương 10: Phân tích tương quan chính xác

10.1 Phân tích tương quan chính tắc hai nhóm biến

10.2 Phân tích tương quan chính tắc tổng quát

Chương 11: Các phương pháp phân lớp

11.1 Một số khái niệm

11.2 Các phương pháp phân lớp

11.3 Phân lớp đối với các biến

11.4 Phương pháp phân lớp hai bước

11.5 Bài toán phân lớp trên SPSS và STATA

Chương 12: Phân tích khác biệt

12.1 Một minh họa cụ thể của phân tích khác biệt

12.2 Các phương pháp hình học

12.3 Các phương pháp xác suất

12.4 Phân tích khác biệt với SPSS và STATA

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""