GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

 

Thống đê đầu tư và xây dựng là một bộ phận của thống kê học, có đối tượng nghiên cứu là các quy luật số lượng của các hiện tượng kinh tế xã hội, số lớn diễn ra trong lĩnh vực hoạt động đầu tư và xây dựng trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.

 

Giáo trình thống kê xây dựng cơ bản đã được xuất bản 2 lần trước đây, dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên chuyên ngành Thống kê xây dựng cơ bản. Hơn 20 năm nay, Khoa Thống Kê chuyển từ đào tạo chuyên sâu sang đào tạo tổng hợp. Vì vậy, vị trí của môn thống kê xây dựng cơ bản trong khung kiến thức đào tạo thống kê có thay đổi.

 

Trong lần xuất bản này, cuốn Giáo trình là sự kế thừa có lựa chọn các thành quả của Giáo trình thống kê xây dựng cơ bản trước đây và được bổ sung hoàn thiện theo hướng: bổ sung và tăng cường nội dung Thống kê đầu tư nói chung (trước đây chỉ bàn đến thống kê vốn đầu tư cơ bản); bổ sung nội dung thống kê thực hiện vốn đầu tư cơ bản (thống kê thiết kế dự toán); chuyển đổi các chỉ tiêu thống kê theo hệ thống SNA và theo quá trình chuyển xây dựng theo hướng nền kinh tế thị trường, sản xuất hàng hóa; đưa mới hệ thống câu hỏi và bài tập thực hành; biên soạn một giáo trình chuẩn, hoàn chỉnh cho tất cả các đối tượng đào tạo bậc cử nhân về thống kê và đầu tư, việc giảng dạy cho từng đối tượng sẽ được thực hiện theo tài liệu "Hướng dẫn giảng dạy môn Thống kê đầu tư và xây dựng"...

 

Cuốn sách được chia làm 4 phần:

Phần 1: Bao gồm Chương I. Trong phần này, trình bày những vấn đề chung của cả Thống kê đầu tư và Thống kê xây dựng, gồm các nội dung: Đối tượng nghiên cứu của Thống kê đầu tư và xây dựng, Lịch sử ra đời và phát triển của Thống kê đầu tư và xây dựng, Vai trò của nhiệm vụ của Thống kê đầu tư và xây dựng, Hệ thống chỉ tiêu Thống kê đầu tư và xây dựng ở Việt Nam, Tổ chức Thống kê đầu tư và xây dựng ở Việt Nam, Phương pháp nghiên cứu của Thống kê đầu tư và xây dựng ở Việt Nam

Phần 2: Bao gồm 3 chương, chỉ trình bày những vấn đề riêng về Thống kê đầu tư. Hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất có liên quan với nhau nhưng có phân biệt với nhau. Hoạt động đầu tư là hoạt động tài chính, hoạt động bỏ vốn để đạt được một nguồn lực, tài sản lớn hơn trong tương lai. Hoạt động sản xuất là hoạt động khai thác các kết quả của đầu tư cho sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm xã hội.

Phần 3: Bao gồm 1 chương chỉ trình bày những vấn đề riêng về Thống kê Thiết kế - dự toán trong xây dựng. Khác với hoạt động đầu tư là hoạt đồng tài chính, quá trình thực hiện đầu tư, quá trình tạo ra tài sản cố định cho nền KTQD được thực hiện qua các giai đoạn thiết kế dự toán và thi công. Thiết kế dự toán là hoạt động sản xuất, vì vậy, thống kê thiết kế dự toán cần bao gồm các nội dung: thống kê kết quả thiết kế dự toán, thống kê nguồn lực thiết kế dự toán,…

Phần 4: Bao gồm 4 chương, chỉ trình bày những vấn đề riêng về Thống kê xây dựng. Khác với hoạt động đầu tư, người thực hiện hoạt động đầu tư là chủ đầu tư, người thực hiện hoạt động xây dựng là người xây dựng. Người thực hiện hoạt động đầu tư và người thực hiện hoạt động xây dựng có thể là 1 hoặc có thể là 2 bên khác nhau. Quá trình sản xuất xây dựng có thể được xem xét nghiên cứu theo 2 quan điểm, 2 cách tiếp cận.

 

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THỐNG KÊ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của thống kê đầu tư và xây dựng

PHẦN THỨ HAI: THỐNG KÊ ĐẦU TƯ

Chương 2: Thống kê hoạt động đầu tư

Chương 3: Thống kê kết quả đầu tư

Chương 4: Thống kê hiệu quả đầu tư

PHẦN THỨ BA: THỐNG KÊ THIẾT KẾ DỰ TOÁN TRONG XÂY DỰNG

Chương 5: Thống kê thiết kế dự toán trong xây dựng

PHẦN THỨ TƯ: THỐNG KÊ XÂY DỰNG

Chương 6: Thống kê sản xuất xây dựng

Chương 7: Thống kê lao động trong đơn vị xây dựng

Chương 8: Thống kê tư liệu sản xuất và tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng

Chương 9: Thống kê tài chính doanh nghiệp xây lắp

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""