GIÁO TRÌNH THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ QUẢN TRỊ HỐI ĐOÁI TRONG KINH DOANH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ QUẢN TRỊ HỐI ĐOÁI TRONG KINH DOANH

 

Điều không thể đảo ngược, đó là xu hướng quốc tế hóa nền kinh tế thế giới ngày càng trở nên mạnh mẽ. Sự hội nhập quốc tế của Kinh tế Việt Nam thông qua cơ chế kinh tế thị trường là nhu cầu khách quan có tính quy luật. Với vai trò là chiếc cầu nối giữa kinh tế nội địa với kinh tế thế giới bên ngoài, thì việc hoàn thiện và phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam một cách toàn diện và hiện đại theo trình độ quốc tế là rất cần thiết. Thông qua các nghiệp vụ trên thị trường ngoại hối mà hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, đầu tư quốc tế, dự trữ quốc tế… trở nên linh hoạt và hiệu quả.

 

Trong những năm gần đây, thị trường ngoại hối Việt Nam đã hình thành và từng bước phát triển. Trước hết, đó là chính sách quản lý ngoại hối đang dần được hoàn thiện phù hợp với hướng phát triển kinh tế thị trường, những nhân tố thị trường ngày càng trở nên quyết định hơn trong việc xác định tỷ giá hối đoái, bước đầu đã đưa một số các giao dịch kinh doanh ngoại hối vào cuộc sống, như giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi và giao dịch quyền chọn tiền tệ. Mặc dù với những bước đi đầu tiên, nhưng thị trường ngoại hối Việt Nam đã tạo ra môi trường kinh doanh ngoại hối cho các Ngân hàng thương mại, đồng thời cung cấp những công cụ hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro ngoại hối cho các công ty xuất nhập khẩu và những nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, thị trường ngoại hối Việt Nam còn rất non trẻ và sơ khai xét về trình độ, qui mô hoạt động cũng như kỹ năng thực hiện nghiệp vụ kinh doanh.

 

Mục tiêu cơ bản của Giáo trình Thị trường ngoại hối và Quản trị hối đoái trong kinh doanh là trang bị cho sinh viên những kiến thức khoa học và thực tiễn về thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ kinh doanh, các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro tỷ giá và quản trị hối đoái trong kinh doanh quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế tại các NHTM và quản trị hối đoái tại các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. Với cách tiếp cận tịnh tiến, trong mỗi chương giới thiệu các tình huống ứng dụng thực tế, kiến thức và kỹ năng giao dịch ngoại hối một cách toàn diện, hiện đại và có hệ thống.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về thị trường ngoại hối

1. Khái niệm và đặc điểm

2. Tóm tắt sự hình thành và phát triển

  2.1 Thời kỳ sơ khai

  2.2 Đại chiến thế giới lần thứ nhất và cuộc đại suy thoái

  2.3 Thời kỳ sau Đại chiến Thế giới lần thứ hai

  2.4 Sự biến động vô lối của tỷ giá ngày nay

3. Các chức năng của thị trường ngoại hối

4. Những thành viên tham gia thị trường ngoại hối

5. Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

6. Phân loại thị trường ngoại hối

7. Khái quát thị trường ngoại hối Việt Nam

8. Câu hỏi và bài tập

Chương 2: Tiền tệ trong kinh doanh

1. Phân loại tiền tệ trong kinh doanh

2. Ký hiệu tiền tệ theo tiêu chuẩn ISO

Chương 3: Những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại hối

1. Các khái niệm

2. Phân loại tỉ giá

3. Các phương pháp yết tỉ giá

  3.1 Yết tỉ giá trực tiếp

  3.2 Yết tỉ giá gián tiếp

  3.3 Yết tỉ giá kiểu châu Âu và kiểu Mỹ

  3.4 Quy tắc số 1

  3.5 Yết tỉ giá trong thực tế

4. Điểm tỉ giá, cách đọc và cách viết tỉ giá

5. Tỉ giá mua, tỉ giá bán và lãi kinh doanh ngoại hối

  5.1 Tỉ giá mua và bán

  5.2 Chênh lệch tỉ giá mua vào và bán ra

  5.3 Lãi (lỗ) trong kinh doanh ngoại hối

6. Tỉ giá nhà môi giới

7. Mua bán hội, đầu cơ và kinh doanh chênh lệch tỉ giá

8. Tỉ giá chéo và kinh doanh theo tỉ giá chéo

  8.1 Khái niệm

  8.2 Tại sao phải tính tỉ giá chéo

  8.3 Phương pháp xác định tỷ giá chéo

  8.4 Nguyên lý kinh doanh tỉ giá chéo

9. Trạng thái luồng tiền và trạng thái ngoại tệ

  9.1 Trạng thái luồng tiền và rủi ro lãi suất

  9.2 Trạng thái ngoại tệ và rủi ro tỉ giá

10. Rủi ro ngoại hối và quy tắc phòng ngừa

11. Câu hỏi và bài tập thực hành

Chương 4: Nghiệp vụ ngoại hối giao ngay

Chương 5: Nghiệp vụ ngoại hối kỳ hạn

1. Những vấn đề cơ bản về giao dịch kỳ hạn

  1.1 Các khái niệm

  1.2 Phương pháp định giá kỳ hạn

  1.3 Điểm kỳ hạn

  1.4 Giao dịch kỳ hạn dài hạn

  1.5 Giao dịch ngoại hối ngắn hạn

  1.6 Tỉ giá chéo

2. Nguyên lý bảo hiểm rủi ro tỉ giá bằng hợp đồng kỳ hạn

  2.1 Nguyên lý bảo hiểm khoản chi nhập khẩu

  2.2 Nguyên lý bảo hiểm khoản thu nhập khẩu

  2.3 Nguyên lý bảo hiểm đầu tư bằng ngoại tệ

  2.4 Nguyên lý bảo hiểm khoản vay ngoại tệ

3. Ứng dụng giao dịch kỳ hạn trong kinh doanh

  3.1 Nguyên lý lựa chọn đồng tiền đầu tư

  3.2 Nguyên lý lựa chọn đồng tiền đi vay

  3.3 Quy trình Arbitrage lãi suất

4. Bài tập thực hành

Chương 6: Nghiệp vụ hoán đổi ngoại hối

1. Những vấn đề cơ bản trong SWAP ngoại hối

  1.1 Khái niệm và đặc điểm

  1.2 Định giá trong giao dịch hoán đổi

  1.3 Yết tỉ giá kỳ hạn kiểu Outright và kiểu Swap

  1.4 Hoán đổi đồng nhất và hoán đổi ghép

2. Ứng dụng SWAP vào bảo hiểm rủi ro tỉ giá

  2.1 Nguyên lý kéo dài trạng thái tiền tệ

  2.2 Nguyên lý rút ngắn trạng thái tiền tệ

  2.3 Ứng dụng SWAP trong đầu tư quốc tế

  2.4 Ứng dụng SWAP đối với khoản vay quốc tế

3. Ứng dụng SWAP vào kinh doanh ngoại hối

4. Hoán đổi tiền tệ

5. Bài tập thực hành

Chương 7: Nghiệp vụ tiền tệ tương lai

1. Những vấn đề cơ bản về thị trường tiền tệ tương lai

2. Quan hệ giữa hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn

3. Hợp đồng tương lai với sự biến động tỉ giá

4. Phòng ngừa rủi ro tỉ giá bằng hợp đồng tương lai

5. Bài tập thực hành

Chương 8: Nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ

1. Những vấn đề cơ bản về quyền chọn tiền tệ

2. Các chiến lược quyền chọn tiền tệ

3. Giao dịch quyền chọn tiền tệ trên sở giao dịch

4. Những quy tắc trong quyền chọn tiền tệ

5. Hướng dẫn thực hành quyền chọn

6. Câu hỏi và bài tập

Chương 9: Quản lý ngoại hối trong kinh doanh

1. Những vấn đề cơ bản về quản lý ngoại hối

2. Các hình thức quản lý ngoại hối

3. Nội dung quản lý ngoại hối

Phụ lục 1: Phương pháp kiểm chứng tính hiệu quả của FOREX

Phụ lục 2: Thị trường ngoại hối kỳ hạn NDF

Đọc thêm 1: Phương pháp học và NCKH

Đọc thêm 2: Quy trình luận văn khoa học

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""