GIÁO TRÌNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN – TS. BẠCH ĐỨC HIỂN

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

Giáo trình Thị trường chứng khoán được biên soạn lại năm 2088 đã đáp ứng kịp thời nhu cầu tài liệu, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ giáo viên và sinh viên trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua gần 8 năm ra đời và phát triển, hoạt động của thị trường ngày càng đa dạng phong phú hơn. Mặt khác, về mặt lý luận nhiều vấn đề về thị trường chứng khoán được nhận thức sâu hơn và rõ hơn. Chính vì vậy, việc sửa chữa, bổ sung và tái bản cuốn Giáo trình Thị trường chứng khoán lần này nhằm cung cấp các nội dung kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng về đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Tài chính cũng như yêu cầu của xã hội.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán

1. Khái niệm và chức năng của thị trường chứng khoán

2. Cơ cấu, mục tiêu và các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán

3. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán

4. Cơ chế điều hành và giám sát thị trường chứng khoán

5. Xu hướng phát triển của các thị trường chứng khoán trên thế giới và những điều kiện cơ bản để phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Chương 2: Chứng khoán

1. Khái niệm và đặc trưng của thị trường chứng khoán

2. Phân loại chứng khoán

3. Một số loại chứng khoán cơ bản

Chương 3: Thị trường chứng khoán sơ cấp

1. Đặc điểm của thị trường sơ cấp

2. Các chủ thể phát hành chứng khoán

3. Các phương thức phát hành chứng khoán và quản lý Nhà nước đối với việc phát hành chứng khoán

4. Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng

Chương 4: Thị trường chứng khoán thứ cấp

1. Đặc điểm và cơ cấu của thị trường chứng khoán thứ cấp

2. Sở giao dịch chứng khoán

Chương 5: Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán

1. Lãi suất và các vấn đề liên quan đến lãi suất

2. Phân tích trái phiếu

3. Phân tích cổ phiếu

4. Các chỉ số của thị trường chứng khoán

5. Mục tiêu và các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư

6. Quỹ đầu tư chứng khoán

Chương 6: Thị trường trái phiếu quốc tế và việc phát hành trái phiếu quốc tế

1. Trái phiếu quốc tế và thị trường trái phiếu quốc tế

2. Phát hành trái phiếu trên thị trường trái phiếu quốc tế

3. Những ưu thế và hạn chế của hình thức phát hành trái phiếu quốc tế

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""