GIÁO TRÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ TÀI TRỢ NGOẠI THƯƠNG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ TÀI TRỢ NGOẠI THƯƠNG

GS. TS. NGUYỄN VĂN TIẾN – TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI

 

Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương là một dịch vụ ngày càng trở nên quan trọng đối với các ngân hàng thương mại, đồng thời hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và đầu tư nước ngoài. Thanh toán quốc tế ra đời dựa trên nền tảng Thương mại quốc tế, nhưng Thương mại quốc tế có tồn tại và phát triển được hay không lại còn phụ thuộc vào khâu thanh toán và tài trợ ngoại thương có thông suốt, kịp thời, an toàn và chính xác.

 

Thương mại và Thanh toán quốc tế vốn dĩ là phức tạp và nhiều rủi ro hơn so với Thương mại và Thanh toán nội địa, bởi vì nó chịu chi phối bởi không chỉ luật lệ và tập quán địa phương mà còn cả luật lệ và tập quán quốc tế, sử dụng ngôn ngữ nước ngoài và đồng tiền thanh toán thường là ngoại tệ. Chính vì vậy, các bên tham gia Thương mại và Thanh toán quốc tế cần thành thạo không những về ngôn ngữ, quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, mà còn cả các thông lệ, tập quán, luật pháp địa phương và quốc tế.

 

Nhằm trang bị kiến thức cơ bản, toàn diện và chuyên sâu, có tính lý luận và thực tiễn về một lĩnh vực phúc tạp như Thanh toán quốc tế và Tài trợ ngoại thương, cuốn sách Giáo trình Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương đã được biên soạn trên cơ sở cập nhật kiến thức mới. Với phương pháp tiếp cận có hệ thống, tịnh tiến từ đơn giản đến phức tạp, từ lý luận đến thực tiễn, nên cuốn giáo trình trước hết phục vụ cho việc dạy và học tại các trường đại học, đồng thời sẽ bổ ích cho cán bộ Ngân hàng và nhà kinh doanh Xuất nhập khẩu.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

1. Khái niệm và đặc điểm thanh toán quốc tế

2. Vai trò của thanh toán quốc tế

3. Hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh thanh toán quốc tế

4. Điều kiện thanh toán quốc tế

5. Ngân hàng đại lý, tài khoản Nostro và Vostro

6. Các bên liên quan đến thanh toán quốc tế

Chương 2: Hợp đồng ngoại thương

1. Khái quát về hợp đồng ngoại thương

2. Kết cấu nội dung của hợp đồng ngoại thương

3. Mẫu hợp đồng ngoại thương

Chương 3: Điều kiện thương mại quốc tế

1. Những vấn đề cơ bản về Incoterms

2. Incoterms 2010

3. 11 quy tắc thương mại của Incoterms 2010

Chương 4: Chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế

1. Chứng từ vận tải

2. Chứng từ bảo hiểm hàng hóa

3. Các chứng từ về hàng hóa

Chương 5: Phương tiện thanh toán quốc tế

1. Quá trình hình thành và phát triển của thương hiệu

2. Hối phiếu nhận nợ

3. Hối phiếu đòi nợ

4. Séc

Chương 6: Phương thức thanh toán không có tập quán quốc tế điều chỉnh

1. Phương thức chuyển tiền

2. Phương thức ghi sổ

3. Phương thức ứng trước

4. Phương thức thư ủy thác mua (A/P)

5. Phương thức nhận hàng trả tiền ngay (COD)

Chương 7: Phương thức nhờ thu

1. Khái niệm và văn bản pháp lý nhờ thu

2. Các bên tham gia và mối quan hệ

3. Các loại nhờ thu và quy trình nghiệp vụ

4. Quy trình nhờ thu của ngân hàng thương mại

5. Đọc các bức điện nhờ thu qua Swift

Chương 8: Phương thức tín dụng chứng từ

1. Khái niệm và giải thích thuật ngữ

2. Đặc điểm của giao dịch L/C

3. Văn bản pháp lý điều chỉnh giao dịch L/C

4. Các định nghĩa theo UCP 600

5. Quy trình nghiệp vụ L/C

6. Đơn yêu cầu phát hành L/C

7. Những nội dung chủ yếu của L/C

8. Phát hành L/C và trách nhiệm của NHPH

9. Thông báo L/C và trách nhiệm của NHTB

10. Xác nhận L/C và trách nhiệm của NHXN

11. Chỉ định và trách nhiệm của NHĐCĐ

12. Sửa đổi L/C

13. Sơ đồ tóm lược về nghiệp vụ L/C

14. UCP và dẫn chiếu UCP vào L/C

15. Phân loại L/C

Chương 9: Quy trình một số loại L/C đặc biệt

1. Quy trình nghiệp vụ L/C chuyển nhượng

2. Quy trình nghiệp vụ L/C giáp lưng

3. UPAS LC

Chương 10: Kiểm tra chứng từ trong giao dịch L/C

1. Bộ chứng từ theo L/C

2. Nguyên nhân dẫn đến chứng từ có sai sót

3. Hậu quả việc bắt lỗi chứng từ không đúng

4. Quy tắc áp dụng trong kiểm tra chứng từ

5. Các quy tắc thực hành

6. Kiểm tra các chứng từ

Chương 11: Bảo lãnh ngân hàng trong ngoại thương

Chương 12: Tài trợ thương mại quốc tế

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""