GIÁO TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG – ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG – ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

 

Hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản nhất của ngân hàng thương mại. Thông qua hoạt động này, hệ thống ngân hàng thương mại sẽ cung ứng một khối lượng vốn rất lớn cho nền kinh tế, cả trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và cả trong lĩnh vực văn hóa giáo dục và tiêu dùng của xã hội, hoạt động tín dụng có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống của người lao động, tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực này, hoạt động tín dụng của NHTM còn có những tác động theo chiều hướng ngược lại gây hiệu ứng không có lợi cho sự phát triển ổn định của nền kinh tế với nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó nguyên nhân bên trong mang tính chủ quan của ngân hàng chiếm tỷ trọng không nhỏ do chưa làm tốt việc thẩm định tín dụng.

 

Để khắc phục những yếu kém trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại, cần áp ụng nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả của công tác thẩm định tín dụng là biện pháp cơ bản và them chốt. Trên tinh thần đó, Giáo trình thẩm định tín dụng được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu và mục tiêu đào tạo. Cuốn giáo trình sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong công tác thẩm định tín dụng của ngân hàng thương mại.

 

MỤC LỤC

Phần 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại và công tác thẩm định tín dụng trong ngân hàng thương mại

Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng của NHTM

1. Tổng quan về NHTM

2. Tổng quan vê tín dụng và tín dụng ngân hàng

Câu hỏi ôn tập chương 1

Chương 2: Những vấn đề cơ bản về thẩm định tín dụng

1. Khái niệm, ý nghĩa và mục đích của thẩm định tín dụng

2. Nguồn tài liệu phục vụ công tác thẩm định tín dụng

3. Quy trình tín dụng và thẩm định tín dụng

4. Nội dung cơ bản của thẩm định tín dụng

Câu hỏi ôn tập chương 2

Bài đọc thêm: Về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và chính sách chung áp dụng đối với khách hàng BIDV

Phần 2: Nội dung thẩm định tín dụng

Chương 3: Thẩm định tín dụng ngắn hạn, tài trợ kinh doanh cho khách hàng

1. Cho vay bổ sung vốn lưu động

2. Tài trợ xuất nhập khẩu

3. Chiết khấu giầy tờ có giá và bao thanh toán

B. Thẩm định tín dụng ngắn hạn tài trợ doanh nghiệp

C. Tài sản bảo đảm và phương pháp thẩm định tài sản bảo đảm

Câu hỏi ôn tập chương 3

Phụ lục

Chương 4: Thẩm định tín dụng trung dài hạn, tài trợ dự án đầu tư

A. Các hình thức tín dụng trung dài hạn, tài trợ dự án đầu tư

1. Cho vay trung dài hạn

2. Cho thuê tài chính

B. Thẩm định tín dụng trung dài hạn, tài trợ dự án đầu tư

1. Thẩm định hồ sơ dự án

2. Thẩm định tín dụng tài trợ dự án đầu tư

Câu hỏi ôn tập chương 4

Chương 5: Thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân

A. Những vấn đề chung về cho vay khách hàng cá nhân

B. Thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân

Câu hỏi ôn tập chương 5

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""