GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC LAO ĐỘNG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC LAO ĐỘNG – ThS. LƯƠNG VĂN ÚC

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Tâm lý học lao động là môn khoa học chuyên ngành của chuyên ngành Tâm lý học, nó nghiên cứu sự phát sinh, phát triển và biến đổi của các hiện tượng tâm lý con người trong lao động để tiến hành tổ chức lao động khoa học, đưa ra các thể chế lao động hợp lý nhằm sử dụng có hiệu quả người lao động và mang lại hạnh phúc cho họ.

 

Ở Việt Nam, mặc dù nó mới được hình thành và đưa vào giảng dạy nhưng những tri thức khoa học và những nghiên cứu của Tâm lý học lao động đã góp phần đáng kể vào việc đào tạo nguồn nhân lực, vào việc hoạch định những chính sách về con người trong các doanh nghiệp. Môn học Tâm lý học lao động không chỉ được nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Kinh tế quốc dân mà còn được sự quan tâm của nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong việc đưa ra các chính sách sử dụng lao động hợp lý và khuyến khích người lao động tích cực tham gia lao động.

 

Công cuộc đổi mới, sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước đang đặt ra nhiều vấn đề tâm lý xã hội phức tạp, đòi hỏi phải có những nhận thức cao và cách giải quyết hữu hiệu, trong đó, không thể thiếu những tri thức tâm lý xã hội học nói chung và tâm lý học lao động nói riêng. Do vậy, khoa kinh tế và quản lý nguồn nhân lực Đại học Kinh tế quốc dân đã biên soạn cuốn giáo trình Tâm lý học lao động để làm tài liệu giảng dạy chính thức cho sinh viên chuyên ngành kinh tế.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về tâm lý học lao động

1. Tâm lý học và tâm lý học lao động

2. Hiện tượng tâm lý cá nhân

3. Đối tượng, nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu của tâm lý học lao động

4. Các phương pháp nghiên cứu tâm lý học lao động

Chương 2: Cơ sở tâm lý của tổ chức quá trình lao động

1. Cơ sở tâm lý của quá trình phân công và hiệp tác lao động

2. Cơ sở tâm lý của việc xây dựng chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý

3. Tâm lý thẩm mỹ trong sản xuất

Chương 3: Tâm lý học an toàn lao động

1. Vai trò của tâm lý học an toàn lao động

2. Nguồn gốc của sự cố và tai nạn lao động

3. Thời điểm xảy ra tai nạn lao động

4. Các biện pháp ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động

Chương 4: Sự thích ứng của con người với kỹ thuật và công việc

1. Chọn nghề và công tác hướng nghiệp

2. Tư duy trong lao động

3. Vấn đề đào tạo nghề nghiệp

Chương 5: Sự thích ứng của kỹ thuật và công việc với con người

1. Trình bày thông tin trong hệ thống

2. Các thiết bị điều khiển

3. Nhân trắc và bố trí nơi làm việc

Chương 6: Giao tiếp nhân sự

1. Giao tiếp nhân sự

2. Ngôi trong giao tiếp nhận sự

3. Các yếu tố chi phối đến giao tiếp nhân sự

4. Một số nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp nhân sự

5. Một số hình thức giao tiếp nhân sự thường gặp

Chương 7: Nghệ thuật đàm phán nhân sự

1. Bản chất của đàm phán nhân sự

2. Ba yếu tố quyết định trong đàm phán nhân sự

3. Các bước đàm phán nhân sự

4. Sách lược và nghệ thuật trong đàm phán nhân sự

Chương 8: Cơ sở tâm lý của quản trị nhóm

1. Nhóm và đặc tính tâm lý nhóm

2. Liên nhân cách nhóm

3. Vị trí của con người trong nhóm

4. Những yếu tố thành công và khuyến khích động lực nhóm

5. Tổ chức hoạt động theo nhóm

Chương 9: Đặc điểm tâm lý của lao động

1. Lao động quản lý

2. Những phẩm chất năng lực của nhân cách người cán bộ quản lý

3. Quyền lực của cán bộ quản lý

4. Uy tín của các cán bộ quản lý

Chương 10: Kích thích tâm lý người lao động

1. Người lao động muốn gì từ công việc của họ

2. Khai thác năng lực – sở trường của người lao động

3. Những kích thích tâm lý lợi ích

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""