GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHẦN 2

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHẦN 2 - TS. NGUYỄN TRUNG TRỰC

 

Tiếp nối những kiến thức nền tảng về quản trị Tài Chính Doanh nghiệp trong giáo trình Tài Chính Doanh Nghiệp Phần 1Giáo Trình Tài Chính Doanh Nghiệp Phần 2 sẽ bắt đầu đi vào những kiến thức chuyên sâu, chi tiết, cụ thể trong lĩnh vực Tài chính Doanh Nghiệp như: Đòn bẩy hoạt động và các nhân tố ảnh hưởng đến đòn bẩy hoạt động, quyết định Thuê mua Tài sản, Quản trị hàng tồn kho, quản trị tiền mặt, phân tích tài chính của doanh nghiệp v.v...

 

Trên cơ sở những kinh nghiệm được đúc kết ra trong thực tế ở các doanh nghiệp, kết hợp thực tiễn quá trình giảng dạy, và tham khảo các giáo trình, tài liệu trong và ngoài nước, nhóm tác giả đã biên soạn ra cuốn Giáo trình Tài chính doanh nghiệp Phần 2 với nội dung súc tích, đơn giản, dễ hiểu, có cập nhật và cải tiến nội dung về quản trị tài chính doanh nghiệp trong bối cảnh sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin và tự do hóa thị trường tài chính.


MỤC LỤC
Chương 8: Đòn bẩy hoạt động – Phân tích hòa vốn

8.1 Khái quát chung

8.2 Mối quan hệ Chi phí - Sản lượng - Lợi nhuận

8.3 Phân tích hòa vốn

8.4 Phân tích độ nhạy

8.5 Đòn bảy hoạt động

Tóm tắt và câu hỏi bài tập

Chương 9: Quyết định Thuê hay Mua Tài sản

9.1 Thuật ngữ của thuê

9.2 Phân loại thuê

9.3 Những lợi ích của thuê tài sản

9.4 Tác động đến báo cáo tài chính

9.5 Phân tích quyết định thuê hay mua tài sản

Tóm tắt, câu hỏi và bải tập, câu hỏi trắc nghiệm

Chương 10: Quản Trị Tài sản ngắn hạn

10.1 Quản trị khoản phải thu

10.2 Quản trị tồn kho

10.3 Quản trị vốn tiền mặt

Tóm tắt, câu hỏi và bài tập

Chương 11: Phân tích báo cáo tài chính

11.1 Khái niệm, đối tượng, mục tiêu, ý nghĩa, hạn chế của phân tích báo cáo tài chính

11.2 Dòng tiền và báo cáo tài chính

11.3 Phân tích các chỉ số

Bài tập

Chương 12: Dự toán tài chính 

12.1 Dự báo doanh thu

12.2 Báo cáo tài chính năm gần nhất và phân tích Dupont

12.3 Dự báo vốn cần thiết để hỗ trợ mức tăng doanh thu

12.4 Dự báo báo cáo tài chính

12.5 Dự báo báo cáo tài chính và điều chỉnh dự báo khi các giả định đã thay đổi

Tóm tắt, Câu hỏi và bài tập

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""