GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHẦN 1

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHẦN 1 – TS. NGUYỄN TRUNG TRỰC

 

Môn học Tài chính doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nhất là hiệu quả đầu tư, bao gồm đầu tư dài hạn, đầu tư ngắn hạn và hiệu quả huy động vốn trên thị trường tài chính trong và ngoài nước nhằm tăng doanh lợi, tăng giá trị doanh nghiệp và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, học tập môn học quan trọng này, nhóm biên soạn Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã cho ra đời cuốn sách Giáo trình Tài chính doanh nghiệp Phần 1. 

 

Cuốn sách Giáo trình tài chính doanh nghiệp phần 1 cung cấp tri thức liên quan đến hoạt động tài chính trong doanh nghiệp như: hiệu quả đầu tư, lợi nhuận, rủi ro... Cuốn sách là tài liệu tham khảo giá trị cho độc giả quan tâm đến lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.

 

Trong giáo trình, ngoài phần lý thuyết còn có các ví dụ và bài tập mang tính tình huống để giúp sinh viên và bạn đọc có thể kết nối và vận dụng lý thuyết vào thực tiễn một cách cụ thể, từ đó có thể hiểu rõ được ý nghĩa thực tiễn của từng thành tố trong từng công thức của mỗi phần lý thuyết.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp

1.1 Khái niệm tài chính doanh nghiệp

1.2 Mục tiêu của tài chính doanh nghiệp

1.3 Các loại hình doanh nghiệp

1.4 Báo cáo tài chính

1.5 Thị trường tài chính

1.6 Vai trò của giám đốc tài chính

Chương 2: Giá trị tiền tệ theo thời gian

2.1 Khái niệm về giá trị tiền tệ theo thời gian

2.2 Lãi suất

2.3 Giá trị hiện tại và tương lai của một khoản tiền đầu tư

2.4 Giá trị tương lai của dòng tiền

2.5 Giá trị hiện tại của một dòng tiền đặc biệt

2.6 Một số ứng dụng về giá trị của tiền tệ theo thời gian

Chương 3: Lợi nhuận và rủi ro

3.1 Khái niệm rủi ro, lợi nhuận và tỷ suất sinh lời

3.2 Phân loại rủi ro

3.3 Đo lường rủi ro và tỷ suất sinh lời dự kiến của chứng khoán riêng lẻ

3.4 Đo lường rủi ro và tỷ suất sinh lời của danh mục đầu tư

Chương 4: Mô hình cân bằng trên thị trường vốn

4.1 Lý thuyết lựa chọn danh mục Markowitz

4.2 Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

4.3 Mô hình nhân tố và lý thuyết kinh doanh

Chương 5: Định giá chứng khoán.

5.1 Hàng hóa trên thị trường vốn

5.2 Định giá trái phiếu

5.3 Định giá cổ phiếu

5.4 Lợi suất chứng khoán khi đầu tư ra nước ngoài

Chương 6: Chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp

6.1 Khái niệm về chi phí sử dụng vốn

6.2 Chi phí sử dụng vốn cổ phần

6.3 Chi phí sử dụng vốn nợ vay dài hạn

6.4 Chi phí sử dụng vốn bình quân

6.5 Chi phí sử dụng vốn biên tế và quyết định đầu tư

6.6 Chi phí sử dụng vốn ngoại tệ

Chương 7: Đầu tư tài sản dài hạn

7.1 Các vấn đề chung về đầu tư dài hạn

7.2 Các chỉ tiêu cơ bản trong thẩm định dự án đầu tư

7.3 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư

7.4 Đánh giá dự án đầu tư trong nước

7.5 Các tình huống trong phân tích dự án

7.6 Đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài

7.7 Xét duyệt dự án đầu tư trong trường hợp ngân sách bị giới hạn

7.8 Phân tích dự án ở đơn vị sự nghiệp công lập

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""