GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (HỌC VIỆN TÀI CHÍNH)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (HỌC VIỆN TÀI CHÍNH)

 

 

Trong những năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã có những biến đổi nhanh chóng và sâu sắc. Một mặt, sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán đã tạo nên kênh huy động thăng trầm của nền kinh tế thế giới và Việt Nam trong thời gian qua, đã làm cho nhiều doanh nghiệp nước ta làm ăn thua lỗ, không ít doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình. Đó là vai trò của công tác quản trị tài chính chưa được coi trọng và phát huy đúng mức.

 

Trước bối cảnh đó, việc đổi mới nội dung giảng dạy bậc đại học môn học Tài chính doanh nghiệp để phù hợp và đáp ứng những đòi hỏi của nền kinh tế thị trường, cũng như các doanh nghiệp để phù hợp và đáp ứng những đòi hỏi của nền kinh tế thị trường, cũng như của các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết.

 

Việc biên soạn cuốn giáo trình “Tài chính doanh nghiệp” lần này nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu của thời kỳ đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước, vừa phù hợp với việc đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước, vừa phù hợp với việc đổi mới nội dung và chương trình đào tạo của Học viện Tài chính nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ tài chính – kế toán cho nền kinh tế.

 

Với việc cập nhật kịp thời những kiến thức mới về quản trị tài chính doanh nghiệp của thế giới, gắn với điều kiện và đặc điểm phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam, cuốn giáo trình được biên soạn hết sức cơ bản, xuyên suốt có tính hệ thống từ vai trò của nhà quản trị tài chính, các công cụ quản trị tài chính đến việc ra các quyết định tài chính như quyết định đầu tư vốn, quyết định huy động vốn, quyết định phân phối lợi nhuận và lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp….

 

MỤC LỤC

 

Phần thứ nhất: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

Chương 1: Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp

 

Phần thứ hai: Các công cụ quản trị tài chính doanh nghiệp

Chương 2: Giá trị thời gian của tiền

Chương 3: Rủi ro và tỷ suất sinh lời

Chương 4: Báo cáo tài chính doanh nghiệp và các hệ số cơ bản

Chương 5: Công cụ phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tài chính

 

Phần thứ ba: Quyết định đâu tư vốn của doanh nghiệp

Chương 6: Dự án đầu tư và dòng tiền của dự án

Chương 7: Phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

Chương 8: Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trong thực tiễn

Chương 9: Đầu tư tài chính của doanh nghiệp

 

Phần thứ tư: Quyết định huy động vốn của doanh nghiệp

Chương 10: Nguồn vốn và nguồn vốn ngắn hạn của doanh nghiệp

Chương 11: Nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp

Chương 12: Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

Chương 13: Đòn bảy tài chính và chính sách vay nợ của doanh nghiệp

 

Phần thứ năm: Quyết định phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp

Chương 14: Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp

Chương 15: Chính sách cổ tức của công ty cổ phần

 

Phần thứ sáu: Quản trị vốn và kế hoạch tài chính của doanh nghiệp

Chương 16: Quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Chương 17: Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp

Chương 18: Kế hoạch tài chính của doanh nghiệp

 

Phần thứ bảy: Các vấn đề tài chính đặc biệt                

Chương 19: Giá trị doanh nghiệp

Chương 20: Tài chính trong sáp nhập, hợp nhất và phá sản doanh nghiệp

 

PHỤ LỤC

 

Sackinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""