GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – TS. NGUYỄN THU THỦY

ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

 

Quản trị tài chính trong các doanh nghiệp luôn là một lĩnh vực quan trọng được các nhà quản trị quan tâm hàng đầu. Các quyết định về quản trị tài chính ảnh hưởng đến hầu hết các quyết định khác cũng như toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Tình hình tài chính doanh nghiệp ổn định và minh bạch là một trong những điều kiện tiên quyết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra một cách nhịp nhàng, đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Sự ổn định đó có được hay không phụ thuộc phần lớn vào bộ máy và khả năng quản trị tài chính của doanh nghiệp.

 

Bằng các chỉ tiêu tài chính có thể lượng hóa, đồng thời với sự nhạy bén và năng lực mà bộ phận quản trị tài chính có thể đánh giá những thế mạnh cũng như những tồn tại thiếu sót của doanh nghiệp trong các hoạt động. Ngoài ra, công tác quản trị tài chính còn giúp Ban giám đốc doanh nghiệp hoạch định chiến lược tài chính ngắn và dài hạn của doanh nghiệp dựa trên sự đánh giá tổng quát cũng như từng khía cạnh cụ thể các nhân tố tài chính có ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

 

Xuất phát từ tầm quan trọng của quản trị tài chính trong các doanh nghiệp, nhu cầu tìm hiểu, học tập và đào tạo về lĩnh vực quản trị tài chính đang ngày càng tăng cao, thu hút sự quan tâm và đầu tư của xã hội, Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp của Trường Đại học Ngoại thương do TS. Nguyễn Thu Thủy làm chủ biên ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy của sinh viên và giảng viên ngành quản trị kinh doanh.

 

MỤC LỤC

Chương 1; Giới thiệu chung về quản trị tài chính

1. Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp

2. Các hình thức tổ chức doanh nghiệp

3. Khái quát các chứng khoán cơ bản của doanh nghiệp

Chương 2: Các báo cáo tài chính doanh nghiệp

1. Bảng cân đối kế toán

2. Báo cáo kết quả kinh doanh

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

4. Thuyết minh báo cáo tài chính

5. Phân tích báo cáo tài chính

Chương 3: Giá trị thời gian của tiền tệ

1. Lãi đơn, lãi kép

2. Giá trị tương lai của tiền tệ

3. Giá trị hiện tại của tiền tệ

4. Xác định lãi suất

5. Lập lịch trả nợ đối với khoản tiền vay đều

6. Mô hình chiết khấu dòng tiền

Chương 4: Quản trị đầu tư dài hạn của doanh nghiệp và hoạch định đầu tư

1. Chi phí vốn chủ sở hữu

2. Chi phí sử dụng vốn khi có vay nợ

3. Các biện pháp giảm thiểu chi phí sử dụng vốn

4. Hoạch định đầu tư, dự toán vốn và xác định dòng tiền dự án

Chương 5: Các nguồn tài trợ dài hạn, cơ cấu vốn và chính sách cổ tức

1. Các nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp

2. Cơ cấu vốn của doanh nghiệp

3. Chính sách cổ tức của công ty cổ phần

Chương 6: Quản trị vốn lưu động và các nguồn vốn tài trợ ngắn hạn

1. Vốn lưu động thuần và tính thanh khoản của tài sản

2. Các nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp

3. Quản trị vốn lưu động

Chương 7: Tái cấu trúc doanh nghiệp – sáp nhập, mua lại, và giải thể

1. Các vấn đề cơ bản về tái cấu trúc doanh nghiệp

2. Sáp nhập, hợp nhất và mua lại doanh nghiệp

3. Phá sản, giải thể và tái tổ chức doanh nghiệp

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""