GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP – TS. TRƯƠNG ĐỨC LỰC – TS. NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Sản xuất và tác nghiệp theo thời gian đã có sự thay đổi nhanh chóng và sâu sắc bởi khoe học công nghệ với cuộc cách mạng công nghiệp số. Do đó, trên cơ sở kế thừa có chọn lọc Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp đã xuất bản lần trước, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân đã cho biên soạn cuốn Giáo trình Quản trị tác nghiệp với mong muốn đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Giáo trình Quản trị tác nghiệp được giới thiệu theo nghĩa rộng là cả trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Giới thiệu chung về quản trị tác nghiệp

1. Thực chất quản trị tác nghiệp

2. Nội dung chủ yếu của quản trị tác nghiệp

3. Lịch sử và xu hướng phát triển của quản trị tác nghiệp

Chương 2: Dự báo cầu sản phẩm

1. Thực chất và vai trò của dự báo cầu sản phẩm

2. Các nhân tố ảnh hướng đến dự báo cầu

3. Các phương pháp dự báo cầu sản phẩm trong quản trị tác nghiệp

4. Giám sát và kiểm soát dự báo

Chương 3: Thiết kế sản phẩm và lựa chọn quá trình sản phẩm

1. Thiết kế và phát triển sản phẩm

2. Lựa chọn quá trình sản xuất

3. Liên kết thiết kế sản phẩm và lựa chọn quá trình sản xuất

Chương 5: Hoạch định công suất

1. Khái niệm, phân loại và nhân tố ảnh hưởng tới công suất

2. Các phương pháp hỗ trợ lựa chọn công suất

Chương 4: Định vị doanh nghiệp

1. Thực chất và vai trò của định vị doanh nghiệp

2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới định vị doanh nghiệp

3. Các phương pháp định vị doanh nghiệp

Chương 6: Bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp

1. Thực chất và vai trò của bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp

2. Các hình thức bố trí mặt bằng sản xuất

3. Thiết kế các phương pháp bố trí mặt bằng sản xuất

Chương 7: Hoạch định tổng hợp

1. Thực chất và vai trò của hoạch định tổng hợp

2. Các kỹ thuật hoạch định tổng hợp

Chương 8: Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

1. Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

2. Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Chương 9: Quản trị dự án sản xuất

1. Dự án sản xuất

2. Quản trị dự án sản xuất

3. Ứng dụng sơ đồ mạng trong quản trị dự án sản xuất

Chương 10: Điều độ sản xuất trong doanh nghiệp

1. Thực chất và vai trò của điều độ sản xuất

2. Các phương pháp điều độ sản xuất

Chương 11: Quản trị hàng dự trữ

1. Hàng dự trữ và phân nhóm hàng dự trữ

2. Nội dung quản trị hàng dự trữ

3. Các mô hình quản trị hàng dự trữ

Chương 12: Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp

1. Thực chất và vai trò của quản trị chất lượng

2. Các công cụ chủ yếu của quản trị chất lượng

3. Năng suất và đánh giá năng suất trong doanh nghiệp

Chương 13: Bảo trì trong doanh nghiệp

1. Thực chất và vai trò của bảo trì

2. Các hoạt động bảo trì chủ yếu

Chương 14: JIT và hệ thống sản xuất tinh gọn

1. Thực chất và nội dung của hệ thống sản xuất kịp thời – JIT

2. Sản xuất tinh gọn

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""