GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TẬP 2 ĐAI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TẬP 2  ĐAI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Tiếp nối cuốn sách giáo trình quản trị kinh doanh tập1,với các nội dung viết ở phần này, tập II dành cho sinh viên và học viên cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp học tập và nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu khoa học quản trị kinh doanh cũng tìm thấy các nội dung hữu ích ở phần này.

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH xin chân thành cảm ơn các tác giả đã tham gia biên soạn giáo trình; cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu của tập thể các nhà khoa học trong và ngoài Trường; cảm ơn Nhà sản xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân đã giúp đỡ để cuốn sách nhanh chóng ra mắt bạn đọc.

 

Dù đã rất cố gắng song chắc chắn giáo trình không thể tránh khỏi sai sót nhất định; tập thể tác giả mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc và chân thành cám ơn về những đóng góp đó 

 

 

MỤC LỤC

 

Chương 9: Tổ chức hệ thống thông tin quản trị :

 

9.1  Khái niệm và Vai trò của hệ thống thông tin  quản trị

9.2 Khái lược về hệ thống thông tin quản trị

9.3 Sự cần thiết phải phát triển hệ thống thông tin mới

9.4 Quy trình phát triển hệ thống thông tin

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập, thảo luận chương

Bài tập tình huống

Tài liệu tham khảo

 

Chương 10: Kế hoạch hóa và chiến lược

 

10.1 Khái lược về mục tiêu

10.2 Khái lược về kế hoạch hóa

10.3 Khái lược về chiến lược kinh doanh

10.4 Hoạch định chiến lược kinh doanh

10.5 Quản trị chiến lược bằng phương pháp thẻ điểm cân

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập, thảo luận chương

Bài tập tình huống

Tài liệu tham khảo

 

Chương 11: Kế hoạch và hoạch định kế hoạch kinh doanh

 

11.1 Khái lược về kế hoạch

11.2 Khái lược về hoạch định kế hoạch

11.3 Phương pháp hoạch định kế hoạch

11.4 Lựa chọn công cụ và kỹ thuật hoạch  định kế hoạch

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập, thảo luận chương

Bài tập tình huống

Tài liệu tham khảo

 

 

Chương 12: Lãnh đạo

12.1 Lãnh đạo và lãnh đạo hiệu quả

12.2 Năng lực và Năng lực lãnh đạo

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập, thảo luận chương

Bài tập tình huống

Tài liệu tham khảo

 

Chương 13: Kiểm soát hoạt động kinh doanh

 

13.1 Khí lược về kiểm soát

13.2 Tiến trình kiểm soát

13.3 Các hình thức kiểm soát

13.4 Hệ thống kiếm soát

13.5 Chức năng kiểm soát

13.6 Phân loại kiểm soát

13.7 Nội dung kiểm soát kinh doanh

13.8 Các nguyên tắc đối với kiểm soát

13.9 Một số công cụ kiểm soát

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập, thảo luận chương

Bài tập tình huống

Tài liệu tham khảo

 

Chương 14: Quản trị nguồn nhân lực

 

14.1 nguồn lực và đặc điểm nguồn nhân lực

14.2 Khái lược về quản trị nguồn nhân lực

14.3 Tuyển dụng nhân lực

14.4 Sử dụng nguồn nhân lực

14.5 Phát triển nguồn nhân lực

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập, thảo luận chương

Bài tập tình huống

Tài liệu tham khảo

 

Chương 15: Tạo động lực lao động

 

15.1 Khái niệm cơ sở và vai trò cảu tạo động lực lao động

15.2 Các nhân tố tác động tới động lực lao động

15.3 Các học thuyết tạo động lực chủ yếu

15.4 Phương thức tạo động lực lao độn

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập, thảo luận chương

Bài tập tình huống

Tài liệu tham khảo

 

Chương 16: Quản trị Marketing

 

16.1 Khái lược và xu hướng phát triển của Marketing

16.2 Quản trị marketing và xu hướng phát triển cảu quản trị marketing

16.3 Các công cụ và sự phát triển các công cụ marketing

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập, thảo luận chương

Bài tập tình huống

Tài liệu tham khảo

 

Chương 17: Quản trị tài chính doanh nghiệp

 

17.1 Khái niệm về quản trị tài chính

17.2 Quản trị nguồn vốn của doanh nghiệp

17.3 Chi phí sử dụng vốn

17.4 Đòn bày và cơ cấu vốn của doanh nghiệp

17.5 Quản trị vốn ngắn hạn

17.6 Quyết định đầu tư dài hạn

17.7 Xây dựng chính sách phân phối

17.8 Phân tích tài chính và hoạch định tài chính doanh nghiệp

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập, thảo luận chương

Bài tập tình huống

Tài liệu tham khảo

 

Chương 18: Quản trị sự thay đổi

 

18.1 Thay đổi

18.2 Quản trị  sự thay đổi

18.3 Thây đổi tổ chức của doanh nghiệp

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập, thảo luận chương

Bài tập tình huống

Tài liệu tham khảo

 

Chương 19 : Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và phát triển nền kinh tế tri thức

 

19.1 Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế

19.2 Bản chất và đặc chưng của nền kinh tế tri thức

19.3 Kinh doanh và quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập, thảo luận chương

Bài tập tình huống

Tài liệu tham khảo

 

Chương 20: Quản trị kinh doanh quốc tế

 

20.1 Kinh doanh quốc tế

20.2 Quản trị kinh doanh quốc tế

20.3 Đầu tư quốc tế và thương mại quốc tế

20.4 Thị trường tài chính cho hoạt động kinh doanh quốc tế

20.5 Chiến lược kinh doanh quốc tế

20.6 Phân tích các cơ hội và xây dựng phương án kinh doanh quốc tế

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập, thảo luận chương

Bài tập tình huống

Tài liệu tham khảo

 

Chương 21: Quản trị tri thức

 

21.1 Khái niệm tri thức và quản trị tri thức

21.2 Quản trị tri thức trong doanh nhiệp và vai trò của nó

21.3 Nội dung quản trị tri thức

21.4 Phương thức quản trị doanh nghiệp dựa vào tri thức

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập, thảo luận chương

Bài tập tình huống

Tài liệu tham khảo

 

Chương 22: Đạo đức kinh doah và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

 

22.1 Đối tượng hữu quan, mối quan hệ doanh nghiệp và đối tượng hữu quan

22.2 Đạo đức kinh doanh

22.3 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập, thảo luận chương

Bài tập tình huống

Tài liệu tham khảo

 

Chương 23: Quản trị Đa văn hoá

 

23.1 Khái lược về quản trị đa văn hóa

23.2 Nội dụng chủ yếu của quản trị đa văn hóa

23.3 Các công cụ và kỹ năng chủ yếu của quản trị đa văn hóa

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập, thảo luận chương

Bài tập tình huống

Tài liệu tham khảo

 

Chương 24: Những thách thức kinh doanh ở thế kỷ 21

 

24.1 Đặc trưng của môi trường kinh doanh

24.2 Những thách thức của quản trị trong tương lai

24.3 Các nguyên tắc phù hợp với môi trường biến động

24.4 Nhìn lại chiến lược kinh doanh

24.5 Tổ chức trong tương lai

24.6 Vai trò của lãnh đạo trong tương lai

24.7 Thay đổi ở lĩnh vực tiêu thụ

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập, thảo luận chương

Bài tập tình huống

Tài liệu tham khảo

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""