GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN – PGS. TS. NGUYỄN VĂN MẠNH – TS. HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Môn học Quản trị kinh doanh khách sạn là một trong những môn học cốt lõi của ngành đào tạo Quản trị khách sạn tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Môn học này một mặt trang bị cơ sở lý luận, phương pháp luận, mặt khác mang tính tác nghiệp cao. Mục đích của môn học nhằm trang bị kiến thức và hình thành các kỹ năng quản trị kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn cho sinh viên – các nhà kinh doanh khách sạn trong tương lai. Kiến thức của môn học này là sự tiếp nối kiên thức các môn học cơ sở của ngành quản trị kinh doanh và kiến thức ngành du lịch, khách sạn đã được trang bị trước đó.

 

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và yêu cầu của công tác đào tạo sinh viên ngành quản trị khách sạn, Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức chung của ngành quản trị khách sạn cho bạn đọc.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ HỌC PHẦN "QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN"

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH KHÁCH SẠN

1. Khái niệm kinh doanh khách sạn

2. Khái niệm kinh doanh lưu trú

3. Khái niệm Kinh doanh ăn uống

4. Khách hàng trong kinh doanh khách sạn

5. Sản phẩm trong kinh doanh khách sạn

6. Đặc điểm của kinh doanh khách sạn

7. Phát triển bền vững kinh doanh khách sạn tại vùng du lịch

8. Ý nghĩa của sự phát triển hoạt động kinh doanh

9. Khái quát về lịch sử và xu hướng phát triển của kinh doanh khách sạn

CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

1. Cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh

2. Khách sạn

3. Bố trí các khu vực và hệ thống trang thiết bị tiện nghi bên trong khách sạn

4. Giới thiệu một số loại hình cơ sở lưu trú du lịch khác ngoài khách sạn

5. Quản trị các trang thiết bị và sử dụng năng lượng trong kinh doanh khách sạn

CHƯƠNG 3: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KHÁCH SẠN

1. Đầu tư trong kinh doanh khách sạn

2. Dự án đầu tư xây dựng khách sạn

3. Nội dung nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư xây dựng khách sạn

CHƯƠNG 4: LÃNH ĐẠO VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG KHÁCH SẠN

1. Giám đốc khách sạn – Người lãnh đạo khách sạn

2. Tổ chức bộ máy của khách sạn

CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn

2. Bộ phận quản trị nguồn nhân lực của khách sạn

3. Nội dung quản trị nguồn nhân lực của khách sạn

CHƯƠNG 6: TỔ CHỨC KINH DOANH LƯU TRÚ TRONG KHÁCH SẠN

1. Tầm quan trọng của kinh doanh dịch vụ lưu trú trong kinh doanh khách sạn

2. Tổ chức của bộ phận kinh doanh lưu trú trong khách sạn

3. Tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú trong khách sạn

CHƯƠNG 7: TỔ CHỨC KINH DOANH ĂN UỐNG TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

1. Kinh doanh ăn uống của nhà hàng trong các cơ sở lưu trú du lịch

2. Quy trình tổ chức kinh doanh ăn uống trong nhà hàng

CHƯƠNG 8: QUẢN TRỊ MARKETING TRONG KHÁCH SẠN

1. Bản chất của hoạt động marketing khách sạn

2. Cơ cấu tổ chức bộ phận marketing của khách sạn

3. Nội dung quản trị marketing khách sạn

CHƯƠNG 9: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

1. Khái niệm

2. Đặc điểm của chất lượng dịch vụ khách sạn

3. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn ở Việt Nam

4. Đánh giá chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn

5. Quản lý chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn

CHƯƠNG 10: KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VÀ KIỂM TRA KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN

1. Kiểm soát hoạt động trong khách sạn

2. Kiểm tra kết quả nguồn thu và chi của khách sạn

3. Quản trị tối ưu doanh thu của khách sạn

4. Phân tích kết quả kinh doanh của khách sạn

5. Phân tích tài chính của khách sạn

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""