GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN – PGS. TS. NGUYỄN VĂN MẠNH

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Kinh doanh khách sạn là một trong những ngành nghề kinh doanh chính trong kinh doanh du lịch. Để kinh doanh khách sạn có hiệu quả đòi hỏi các nhà kinh doanh phải có kiến thức về du lịch nói chung và kiến thức về kinh doanh khách sạn nói riêng. Tại các trường đại học đào tạo về chuyên ngành quản trị du lịch và khách sạn, trong hệ thống kiến thức quản trị kinh doanh việc trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng quản trị kinh doanh khách sạn là cần thiết và quan trọng.

 

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và yêu cầu của công tác đào tạo sinh viên ngành quản trị khách sạn, ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Khoa Du lịch và Khách sạn, trường Đại học kinh tế Quốc dân quyết định biên soạn cuốn Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn, dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên, cũng như tài liệu tham khảo, nghiên cứu dành cho bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh khách sạn

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU HỌC PHẦN QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN

CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA KINH DOANH KHÁCH SẠN

1. Khái quát về lịch sử phát triển của kinh doanh khách sạn

2. Một số xu hướng cơ bản trong phát triển kinh doanh khách sạn trên thế giới

3. Phát triển bền vững kinh doanh khách sạn

CHƯƠNG 2: CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA KINH DOANH KHÁCH SẠN

1. Khái niệm cơ bản

2. Khách hàng trong kinh doanh khách sạn

3. Sản phẩm trong kinh doanh khách sạn

4. Đặc điểm của kinh doanh khách sạn

5. Ý nghĩa của sự phát triển kinh doanh khách sạn

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

1. Quản trị khách sạn là gì?

2. Cấp quản trị, chức năng quản trị và lĩnh vực quản trị trong khách sạn

3. Quản trị tác nghiệp và quản trị chiến lược trong khách sạn

4. Lập kế hoạch quản trị trong khách sạn

5. Thông tin trong khách sạn

CHƯƠNG 4: LÃNH ĐẠO VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG KHÁCH SẠN

1. Lãnh đạo và quản lý

2. Giám đốc khách sạn – Người lãnh đạo khách sạn

3. Cơ cấu tổ chức của khách sạn

CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KHÁCH SẠN

1. Quản trị nguồn nhân lực hay quản trị nhân sự trong khách sạn

2. Bộ phận quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn

3. Nội dung quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn

CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

1. Khái niệm và đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh khách sạn

2. Khách sạn

3. Bố trí các khu vực và hệ thống trang thiết bị tiện nghi bên trong khách sạn

4. Giới thiệu một số loại hình cơ sở lưu trú du lịch khác ngoài khách sạn

5. Quản trị các trang thiết bị và sử dụng năng lượng trong kinh doanh khách sạn

CHƯƠNG 7: QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KHÁCH SẠN

1. Đầu tư trong kinh doanh khách sạn

2. Quản trị dự án đầu tư xây dựng khách sạn

3. Nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng và phát triển khách sạn

CHƯƠNG 8: QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LƯU TRÚ TRONG KHÁCH SẠN

1. Tầm quan trọng của kinh doanh dịch vụ lưu trú

2. Tổ chức của bộ phận kinh doanh lưu trú trong khách sạn

3. Tổ chức kinh doanh lưu trú của khách sạn

CHƯƠNG 9: QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĂN UỐNG TRONG KHÁCH SẠN

1. Kinh doanh ăn uống trong các cơ sở lưu trú du lịch

2. Quy trình tổ chức kinh doanh ăn uống trong nhà hàng

CHƯƠNG 10: QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG KHÁCH SẠN

1. Bản chất của hoạt động marketing khách sạn

2. Cơ cấu tổ chức bộ phận marketing của khách sạn

3. Nội dung quản trị marketing khách sạn

CHƯƠNG 11: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG KHÁCH SẠN

1. Khái niệm chất lượng, chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ khách sạn

2. Đặc điểm của chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn

3. Ý nghĩa của việc hoàn thiện chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn

4. Đánh giá chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn

5. Quản lý chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn

CHƯƠNG 12: QUẢN TRỊ CHUỖI CŨNG ỨNG TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

1. Lịch sử phát triển và tầm quan trọng của quản trị chuỗi các nhà cung ứng

2. Khái niệm cơ bản về quản trị chuỗi cung ứng

3. Đặc trưng của dịch vụ và quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ

4. Tổ chức hoạt động quản trị chuỗi cung ứng trong kinh doanh khách sạn

CHƯƠNG 13: KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VÀ KIỂM TRA KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG KHÁCH SẠN

1. Kiểm soát hoạt động trong khách sạn

2. Kiểm tra kết quả của nguồn thu và chi trong khách sạn

3. Quản trị tối ưu doanh thu khách sạn

4. Phân tích kết quả kinh doanh của khách sạn

5. Phân tích tài chính của khách sạn

CHƯƠNG 14: QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG AN NINH AN TOÀN TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

1. Tổng quan về an ninh, an toàn trong khách sạn

2. Hệ thống thiết bị đảm bảo an ninh, an toàn

3. Hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn trong khách sạn

4. Ứng phó với các tình huống khẩn cấp

5. Quản trị rủi ro

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""