GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH BẢO HIỂM (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH BẢO HIỂM (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

 

 

Nhằm phục vụ cho công tác đào tạo cử nhân kinh tế và quản trị kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, Bộ môn Bảo hiểm – trường đại học Kinh Tế Quốc Dân tiến hành biên soạn : “ Giáo trình Quản trị kinh doanh bảo hiểm”. Giáo trình này được biên soạn trên cơ sở thực tế quản trị kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam và thế giới. Đây là lần tái bản thứ hai trong bối cảnh nước ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, thị trường bảo hiểm và hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã có những thay đổi rõ nét và phải theo những cam kết với WTO.  Vì vậy, nội dung và kết cấu của giáo trình đã có những cải tiến đáng kể. Hy vong lần tái bản này sẽ phục vụ tốt hơn cho công tác đào tạo cử nhân kinh tế bảo hiểm và là tài liệu tham khảo bổ ích cho các cán bộ hiện đang công tác trong lĩnh vực bảo hiểm.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BẢO HIỂM

I.Sự cần thiết khách quan của quản trị kinh doanh bảo hiểm

II. Đối tượng , nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu của quản trị kinh doanh bảo hiểm

III. Cơ sở khoa học của quản trị kinh doanh bảo hiểm

CHƯƠNG 2: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM

I.Khái niệm và phân loại thị trường bảo hiểm

II. Đặc trưng cơ bản của thị trường bảo hiểm

III. Một vài nét về thị trường bảo hiểm Việt Nam

IV. Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm

CHƯƠNG 3: DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

I. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp bảo hiểm

II. Mô hình tổ chức hoạt động

III. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm

IV. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm

CHƯƠNG IV: QUẢN TRỊ SẢN PHẨM BẢO HIỂM

I.Sản phẩm bảo hiểm

II. Phát triển sản phẩm bảo hiểm mới

III. Giá cả của sản phẩm bảo hiểm

IV. Hợp đồng bảo hiểm

V. Xúc tiến bán hàng

CHƯƠNG V: KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM

I.Khái niệm và phân loại sản phẩm bảo hiểm

II. Đại lý bảo hiểm

III. Môi giới bảo hiểm

IV. Kênh phân phối trực tiếp

V. Một số kênh phân phối khác

CHƯƠNG VI: QUẢN TRỊ KHÁCH HÀNG

I.Khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm

II. Quản lý hợp đồng bảo hiểm

III. Kiểm soát tổn thất

IV. Giải quyết khiếu nại

V. Công tác dịch vụ khách hàng

VI. TRục lợi bảo hiểm và biện pháp phòng chống

CHƯƠNG VII: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

I.Vai trò và chức năng của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp bảo hiểm

II. Bộ phận của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp bảo hiểm

III. Nội dung quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp bảo hiểm

IV. Hợp đồng lao động

V. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp bảo hiểm

CHƯƠNG VIII: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

I.Tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm

II. Vốn và nguồn vốn doanh nghiệp bảo hiểm

III. Quỹ dự phòng nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

IV. Doanh thu và chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm

V .Báo cáo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm

CHƯƠNG IX: HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

I.Vai trò hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm

II. Các nguyên tắc đầu tư của daonh nghiệp bảo hiểm

III. Nguồn vốn đầu tư

IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

V. Các hình thức đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm

VI. Tổ chức hoạt động đầu tư

VII. Đánh giá hiệu quả đầu tư

CHƯƠNG X : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

I.Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp bảo hiểm

II. Hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh

III. Phân tích tình hình triển khai bảo hiểm

IV. Phân tích kết quả và hiệu quả kinh doanh tái bảo hiểm trong doanh nghiệp bảo hiểm

V. Phân tích kết quả và hiệu quả kinh doanh

VI. So sánh và đánh giá các đơn vị trong doanh nghiệp bảo hiểm

CHƯƠNG XI: HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG DOAN NGHIỆP BẢO HIỂM

I.Vai trò của hệ thống thông tin trong doanh nghiệp bảo hiểm

II. Các loại hệ thống thông tin trong doanh nghiệp bảo hiểm

III. Cở sở kỹ thuật của hệ thống thông tin trong doanh nghiệp bảo hiểm

IV. Mạng truyền tải dữ liệu trong doanh nghiệp bảo hiểm

V. Nối mạng doanh nghiệp bảo hiểm và internet

VI. Quản trị thông tin trong doanh nghiệp bảo hiểm

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""