GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – GS. TS. NGUYỄN THÀNH ĐỘ

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Với mục tiêu đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh có đủ kĩ năng thực hiện các nghiệp vụ quản trị cụ thể ở doanh nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân, trường Đại học Kinh tế quốc dân đã cho xuất bản cuốn giáo trình Quản trị Kinh doanh tổng hợp do nhà xuất bản khoa học – Kĩ thuật ấn hàng năm 1997, giáo trình Quản trị kinh doanh tổng hợp do Nhà xuất bản thống kê ấn hành năm 2001.

 

Tái bản giáo trình “Quản trị kinh doanh (nguyên lí chung cho các loại hình doanh nghiệp)” lần này nhằm mục đích:

- Nâng cao một bước tính gắn kết giữa kiến thức môn học Quản trị kinh doanh với các môn học bổ trợ ngành và chuyển ngành khác như Chiến lược kinh doanh, Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Quản trị chi phí kinh doanh, Hậu cần kinh doanh…

- Hoàn thiện nội dung môn học Quản trị kinh doanh theo hướng hiện đại hơn.

- Đảm bảo trang bị những kiến thực phương pháp luận quản trị kinh doanh, các kĩ năng rất cơ bản để sau khi nghiên cứu môn học này ccs sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp có đủ các kĩ năng cần thiết giải quyết các vấn đề cơ bản đặt ra trong thực tiễn quản trị kinh doanh.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Khái lược về quản trị kinh doanh

1. Doanh nghiệp

2. Môi trường kinh doanh

3. Quản trị kinh doanh

4. Các trường phái lí thuyết quản trị kinh doanh

Chương 2: Nhà quản trị

1. Kỹ năng quản trị

2. Phong cách quản trị

3. Nghệ thuật quản trị

Chương 3: Tạo lập doanh nghiệp

1. Nghiên cứu cơ hội và điều kiện kinh doanh

2. Lựa chọn hình thức pháp lí và xây dựng triết lí kinh doanh

3. Các lựa chọn chủ yếu khi thiết kế hệ thống sản xuất

4. Xây dựng bộ máy quản trị

Chương 4: Quản trị quá trình sản xuất

1. Khái lược

2. Xây dựng kế hoạch sản xuất

3. Công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tác nghiệp và phối hợp sản xuất

4. Một số phương pháp điều hành quá trình sản xuất

Chương 5: Quản trị nhân lực

1. Khái lược

2. Phân tích và thiết kế công việc

3. Lập kế hoạch nguồn nhân lực

4. Tuyển dụng nhân lực

5. Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển

6. Tạo động lực lao động

Chương 6: Quản trị chất lượng

1. Chất lượng sản phẩm

2. Khái lược về quản trị chất lượng

3. Xây dựng hệ thống quản trị định hướng chất lượng

4. Một số kĩ thuật quản trị chất lượng

Chương 7: Quản trị công nghệ

1. Khái lược

2. Quản trị nghiên cứu và phát triển

3. Lựa chọn và đổi mới công nghệ

4. Qui phạm, qui trình kỹ thuật và tiêu chuẩn hóa

5. Bảo dưỡng và sửa chữa

Chương 8: Quản trị cung ứng nguyên vật liệu

1. Khái lược

2. Xác định các chỉ tiêu cung ứng và dự trữ

3. Lựa chọn người cung cấp

4. Xây dựng và quản trị hệ thống kho tàng

5. Tổ chức hoạt động vận chuyển

Chương 9: Quản trị tiêu thụ

1. Khái lược

2. Nghiên cứu thị trường

3. Xây dựng và quản trị hệ thống kênh phân phối

4. Xây dựng các chính sách tiêu thụ

5. Xây dựng kế hoạch tiêu thụ

6. Tổ chức bán hàng và dịch vụ sau bán hàng

Chương 10: Quản trị tài chính

1. Khái lược về hoạt động tài chính

2. Đa dạng các nguồn cung ứng vốn

3. Hoạch định tài chính

4. Phân tích tài chính doanh nghiệp

Chương 11: Quản trị sự thay đổi

1. Khái lược về quản trị sự thay đổi

2. Những nội dung chủ yếu của quản trị sự thay đổi

3. Khái lược về thay đổi của doanh nghiệp

4. Quá trình phát triển tổ chức của doanh nghiệp

Chương 12: Tính toán kết quả và chi phí

1. Khái lược về tính toán kết quả và chi phí

2. Các khái niệm cơ sở

3. Khái lược về kế toán tài chính

4. Khái lược về tính toán chi phí kinh doanh

Chương 13: Hiệu quả kinh doanh

1. Bản chất của hiệu quả kinh doanh

2. Phân tích hiệu quả kinh doanh

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh

4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""