GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH KINH DOANH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH KINH DOANH

 

Quản trị chiến lược là bao gồm những bước quy trình luôn tiếp diễn của công ty để đạt tới “tầm nhìn”, và phân tích môi trường bên ngoài và bên trong công ty, sau đó lựa chọn một hay nhiều chiến lược nhằm tạo nên “giá trị” cho khách hàng, người góp vốn và đặc biệt cho các cổ động. Quản trị chiến lược giúp công ty chủ động trong việc ra quyết định nhằm khai thác kịp thời các cơ hội và ngăn chặn hoặc hạn chế các rủi ro trong môi trường bên ngoài, phát huy các điểm mạnh và giảm các điểm yếu trong nội bộ doanh nghiệp.

 

Chiến lược là những hành động được lên kế hoạch đạt tới tầm nhìn. Nhiệm vụ của công ty là tập trung lên thị trường để phục vụ và sản xuất ra hàng hóa sản phẩm. Điều cơ bản, nhiệm vụ được xem là ý định cốt lõi nhất của công ty để thực hiện công việc đã định hướng. Chiến lược là những giải pháp tổng quát, mang tính định hướng giúp công ty đạt được mục tiêu dài hạn. Chiến lược được hình thành dựa vào các thông tin bên trong và bên ngoài công ty và được lựa chọn theo một tiến trình mang tính khoa học. Đồng thời, trong quá trình quản trị chiến lược, các nhà quản trị luôn luôn giám sát những biến động của môi trường kinh doanh và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết. Vì vậy, quản trị chiến lược sẽ giúp công ty luôn có chiến lược tốt, thích nghi với môi trường.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN TRONG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

 

1. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG MÔN HỌC

 

2. TẦM NHÌN NHÀ LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC CÔNG TY

 

3. KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

 

4. VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

 

5. MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG NGHIỆP

 

CHƯƠNG 2: NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 

1. TẬP TRUNG TRÊN CHIẾN LƯỢC - TIẾN TRIỂN VÀ ĐỘT PHÁ TRONG LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 

2. XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 

3. SỬ DỤNG HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT

 

4. CẤU TRÚC CHIẾN LƯỢC

 

5. LỢI THẾ CẠNH TRANH: TRỌNG ĐIỂM CỦA CHIẾN LƯỢC

 

CHƯƠNG 3:  PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI

 

1. TẬP TRUNG TRÊN CHIẾN LƯỢC: THAY ĐỔI DÂN SỐ DẪN TỚI CÔNG TY THAY ĐỔI TRỌNG TÂM

 

2. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG DẪN TỚI SỰ CẠNH TRANH

 

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG

 

1. TẦM QUAN TRỌNG PHÂN TÍCH MÔ TRƯỜNG BÊN TRONG

 

2. BÌNH PHẨM NHỮNG YẾU TỐ THÀNH CÔNG

 

3. GIÁ TRỊ DÂY CHUYỀN CUNG ỨNG

 

4. LOGISTICS

 

5. DÂY CHUYỀN GIÁ TRỊ

 

6. QUY TRÌNH CÓT LÕI VÀ NHỮNG HỆ THỐNG

 

7. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐIỂM MẠNH, YẾU TRONG CÔNG TY

 

CHƯƠNG 5: THIẾT LẬP CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH

 

1. CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH

 

2. QUY TRÌNH CHIẾN LƯỢC

 

3. THỰC TIỄN TỐT NHẤT TRONG BA QUY TRÌNH CỐT LÕI CƠ BẢN

 

4. NHỮNG THÀNH PHẦN TRONG CẠNH TRANH

 

CHƯƠNG 6: THIẾT LẬP CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY

 

1. CHIẾN LƯỢC CẤP ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

 

2. CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP

 

3. CHIẾN LƯỢC ĐA DẠNG HÓA

 

4. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG TÍCH HỢP

 

5. CHIẾN LƯỢC PHÒNG VỆ

 

5. PHÂN TÍCH DANH MỤC ĐẦU TƯ

 

CHƯƠNG 7:THIẾT LẬP CHIẾN LƯỢC CẤP CHỨC NĂNG

 

1. CHIẾN LƯỢC CẤP CHỨC NĂNG

 

2. CUNG ỨNG ĐÚNG THỜI ĐIỂM

 

3. CHIẾN LƯỢC HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP

 

4. CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

 

CHƯƠNG 8: THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

 

1. CHIẾN LƯỢC VÀ TỔ CHỨC

 

2. CÁC CHÍNH SÁCH

 

3. CÁC CƠ CẤU - CƠ CẤU THEO CHỨC NĂNG VÀ PHÂN NGÀNH

 

4. PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN

 

5. XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA CÔNG TY

 

6. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

 

CHƯƠNG 9: ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM TRA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

 

1. NHỮNG BƯỚC ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM TRA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆU QUẢ

 

2. XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""