GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC – PGS. TS. NGÔ KIM THANH

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Nhằm phục vụ cho các chương trình đào tạo quản trị kinh doanh và cho học viên có tài liệu cập nhật và những kiến thức bổ ích cho môn quản trị chiến lược. Bộ môn Quản trị doanh nghiệp đã tích cực, khẩn trương hoàn thành việc biên soạn lại và tái bản cuốn Giáo trình quản trị chiến lược và cho xuất bản để làm tài liệu học tập chính thức cho sinh viên của trường.

 

Giáo trình được tái bản hàng năm và đều có bổ sung và hoàn thiện về nội dung. Trong quá trình biên soạn lại giáo trình lần này, tác giả cố gắng quán triệt quan điểm tiếp cận với những kiến thức mới trong lĩnh vực quản trị chiến lược thế giới, nhất là các nước phát triển. Mặt khác, chúng tôi cũng cố gắng chắt lọc những vấn đề cơ bản nhất, phù hợp nhất với điều kiện quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Giáo trình cũng nhấn mạnh nét đặc thù trong quản trị doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp Việt Nam, những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.

 

Giáo trình Quản trị chiến lược này có bổ sung thêm 1 chương mới về Bản đồ chiến lược, đây là công cụ điều hành và tổ chức thực hiện chiến lược rất hiện đại của doanh nghiệp trong xu thế của thế kỷ 21. Công cụ hiện đại sử dụng trong quản trị chiến lược như thẻ điểm cân bằng - BCS, KPI và bản đồ chiến lược, đồng thời hoàn thiện một số nội dung của các chương... 

 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Chương 1: Tổng quan về quản trị chiến lược

Chương 2: Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

PHẦN II: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

Chương 3: Phân tích môi trường bên ngoài: xác định cơ hội và nguy cơ

Chương 4: Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp: xác định điểm mạnh và yếu

Chương 5: Năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp

Chương 6: Mô hình xây dựng và phân tích chiến lược

Chương 7: Lựa chọn chiến lược

PHẦN III: CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP

Chương 8: Chiến lược cấp doanh nghiệp

Chương 9: Chiến lược cạnh tranh

Chương 10: Chiến lược chức năng:

Chương 11: Chiến lược toàn cầu của doanh nghiệp

PHẦN IV: THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

Chương 12: Tổ chức thực hiện chiến lược

Chương 13: Chiến lược và cơ cấu tổ chức

Chương 14: Bản đồ chiến lược

Chương 15: Hệ thống kiểm soát chiến lược

Chương 16: Đánh giá chiến lược

Chương 17: Điều chỉnh chiến lược

PHẦN V: PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG TRONG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Chương 18: Vận dụng quản trị chiến lược trong phân tích tình huống kinh doanh

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""