GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ TIỀN TỆ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG (HỌC VIỆN TÀI CHÍNH)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ TIỀN TỆ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG – PGS. TS. ĐINH XUÂN HẠNG

Học viện Tài chính

 

Ngân hàng Trung ương là một định chế quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, phát hành tiền tệ, có trách nhiệm xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia. Hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Trung ương có ảnh hưởng quyết định đến sự ổn định giá trị đồng tiền, an toàn của hệ thống ngân hàng, ổn định mạch máu lưu thông của nền kinh tế. Đồng thời, tạo điều kiện để Ngân hàng Trung ương điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt, góp phần quan trọng trong tiến trình phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của cả quốc gia.

 

Với ý nghĩa đó, việc tìm hiểu những vấn đề cơ bản về Ngân hàng Trung ương, chính sách tiền tệ, cũng như quá trình hoạt động nghiệp vụ của một Ngân hàng Trung ương là yêu cầu cần thiết trong công tác đào tạo chuyên ngành tài chính ngân hàng. Xuát phát từ nhu cầu đó, Bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng Học viện Tài chính đã biên soạn Giáo trình Quản lý tiền tệ Ngân hàng Trung ương. Kết cấu giáo trình được thiết kế một cách khoa học, từ tổng quan về Ngân hàng Trung ương và chính sách tiền tệ đến các hoạt động nghiệp vụ, từ nghiệp vụ trong nước đến nghiệp vụ đối ngoại. Giáo trình này được tập thể tác giả cập nhật những kiến thức mới nhất về một Ngân hàng Trung ương hiện đại và chọn lọc những nội dung khoa học phù hợp với thực tiễn điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương các nước trên thế giới.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

1. Ngân hàng trung ương

2. Chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương

3. Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Chương 2: Phát hành tiền của NHTW

1. Nguyên tắc phát hành tiền

2. Lượng tiền cung ứng bổ sung cho lưu thông

3. Các kênh cung ứng tiền

4. Phát hành tiền mặt

Chương 3: Điều tiết khối lượng tiền trong lưu thông

1. Hạn mức tín dụng

2. Dự trữ bắt buộc

3. Tái cấp vốn

4. Nghiệp vụ thị trường mở

Chương 4: Hoạt động tín dụng và thanh toán của NHTW

1. Hoạt động tín dụng của NHTW

2. Nghiệp vụ thanh toán của NHTW

Câu hỏi và bài tập

Chương 5: Quản lý ngoại hối của NHTW

1. Hoạt động giao dịch ngoại hối của NHTW

2. Quản lý ngoại hối của NHTW

Chương 6: Thanh tra, giám sát và kiểm soát nội bộ của NHTW

1. Những vấn đề cơ bản về thanh tra giám sát ngân hàng

2. Nội dung phương thức thanh tra giám sát ngân hàng

3. Kiểm soát nội bộ ngân hàng trung ương

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""