GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN – PGS. TS. TỪ QUANG PHƯƠNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Giáo trình Quản lý dự án là một trong những giáo trình chính làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành kinh tế đầu tư tại Trường đại học kinh tế quốc dân. Bên cạnh các giáo trình chuyên ngành đã xuất bản phục vụ học tập và giảng dạy như: Kinh tế đầu tư, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án và một số môn học bổ trợ khác như: Đấu thầu, quản lý rủi ro... Giáo trình Quản lý dự án là sự kế tiếp Logic, khoa học những kiến thức liên quan đến đầu tư đã trình bày trong những môn học này.

 

Giáo trình quản lý dự án được sử dụng làm tài liệu giảng dạy của giáo viên và học tập cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế đầu tư và các chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học kinh tế quốc dân. Giáo trình là tài liệu tham khảo cho giáo viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh các chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh, cho cán bộ quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp ở các cơ quan quản lý và kinh doanh.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

I. KHÁI NIỆM DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

II. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC

IV. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA QUẢN LÝ DỰ ÁN

V. PHÂN BIỆT QUẢN LÝ DỰ ÁN VỚI QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT LIÊN TỤC

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CÁC NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

I. CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC DỰ ÁN

II. CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

CHƯƠNG 3: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

I. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG TỔNG QUATSM CỦA KẾ HOẠCH DỰ ÁN

II. PHÂN TÁCH CÔNG VIỆC CỦA DỰ ÁN

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ

I. MẠNG CÔNG VIỆC

II. KỸ THUẬT TỔNG QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN (PERT) VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG GĂNG (PCM)

III. PHƯƠNG PHÁP BIỂU ĐỒ GANNTT VÀ BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO

CHƯƠNG 5: PHÂN PHỐI CÁC NGUỒN LỰC DỰ ÁN

I. BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI NGUỒN LỰC VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỀU NGUỒN LỰ

II. PHÂN PHỐI NGUỒN LỰC CHO DỰ ÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ƯU TIÊN

CHƯƠNG 6: DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN

I. KHÁI NIỆM, TÁC DỤNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

II. PHƯƠNG PHÁP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

III. KHÁI TOÁN VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ CÁC CÔNG VIỆC CỦA DỰ ÁN

IV. QUAN HỆ ĐÁNH ĐỔI GIỮA THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ

V. QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN

CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

I. KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

III. CHI PHÍ LÀM CHẤT LƯỢNG

IV. CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

CHƯƠNG 8: GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

I. GIÁM SÁT DỰ ÁN

II. ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

CHƯƠNG 9: QUẢN LÝ RỦI RO ĐẦU TƯ

I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI QUẢN LÝ RỦI RO

II. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

III. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO

CHƯƠNG 10: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA MICROSOFT PROJECT TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

I. XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ GANTT VÀ PERT

II. PHÂN PHỐI NGUỒN LỰC CHO CÁC CÔNG VIỆC

III. LƯU GIỮ BẢN CƠ SỞ (BASELINE) VÀ BẢN HIỆN TẠI TRONG MICROSOFT PROJECT

PHẦN II: BÀI TẬP THỰC HÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN

PHẦN III: 100 TÌNH HUỐNG TRẮC NGHIỆM QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""