GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Công nghệ cần phải được quản lý. Đó là ý kiến chung của các học giả và các nhà hoạt động thực tiễn về quản lý. Những có thể đưa quản lý công nghệ vào giàng dạy ở các trường đại học hay không, nếu có thể thì phải dạy những khái niệm, kỹ thuật, công cụ và quá trình quản lý nào trong môn học này. Câu trả lời cho các câu hỏi này đã được giới academic và những nhà thực tiễn quản lý cũng như các công và viên chức làm việc trong lĩnh vực quản lý công nghệ rất quan tâm. Giáo trình Quản lý công nghệ này phần nào trả lời cho các câu hỏi đó thông qua việc trình bày cơ sở lý luận, kỹ thuật, công cụ và thực tiễn để quản lý một cách hiệu quả công nghệ trong thực tiễn của một quốc gia đang phát triển.

 

Mục tiêu của cuốn giáo trình là cung cấp các kiến thức cơ bản và hiện đại về công nghệ và quản lý công nghệ, để người học có thể tự xây dựng cho mình một công cụ dưới dạng phương pháp luận về sử dụng công nghệ, trên cơ sở đó kết hợp với các kiến thức của các bộ môn khoa học khác để đạt được hiệu quả cao khi tham gia hoạt động kinh doanh, dịch vụ cũng như các hoạt động khác.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Khái quát về công nghệ

1. Quan niệm về công nghệ

2. Các đặc trưng của công nghệ

Chương 2: Khái quát về quản lý công nghệ

1. Công nghệ và phát triển kinh tế xã hội

2. Khái niệm về quản lý công nghệ

Chương 3: Môi trường công nghệ

1. Khái niệm về môi trường công nghệ

2. Cơ sở hạ tầng công nghệ

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường công nghệ

4. Phân tích môi trường công nghệ quốc gia

Chương 4: Đánh giá công nghệ

1. Khái quát về đánh giá công nghệ

2. Nội dung đánh giá công nghệ

3. Các công cụ và kỹ thuật sử dụng trong đánh giá công nghệ

Chương 5: Lựa chọn công nghệ

1. Công nghệ thích hợp

2. Một số phương pháp lựa chọn công nghệ

Chương 6: Đổi mới công nghệ

1. Khái niệm về đổi mới công nghệ

2. Quá trình đổi mới công nghệ

3. Hiệu quả của đổi mới công nghệ

4. Quản lý đổi mới công nghệ

Chương 7: Năng lực công nghệ

1. Khái niệm về năng lực công nghệ

2. Phân tích năng lực công nghệ

3. Các biện pháp nâng cao năng lực công nghệ

Chương 8: Chuyển giao công nghệ

1. Khái niệm

2. Nguyên nhân chuyển giao công nghệ

3. Thực hiện nghiệp vụ tiếp nhận công nghệ

4. Phân loại chuyển giao công nghệ và các kênh chuyển giao công nghệ

5. Kinh nghiệm chuyển giao công nghệ ở các nước đang phát triển

Chương 9: Quản lý nhà nước về công nghệ

1. Khái niệm chung

2. Quản lý nhà nước về công nghệ ở Việt Nam

3. Đổi mới quản lý nhà nước về công nghệ ở Việt Nam

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""