GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU TRONG KINH DOANH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU TRONG KINH DOANH – PGS. TS. TRẦN VIỆT LÂM

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Giáo trình Phương pháp tối ưu trong kinh doanh được hình thành sau nhiều năm giảng dạy môn học này cho sinh viên và học viên cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp. Mục tiêu của Giáo trình là trình bày những phương pháp tối ưu tiêu biểu, có nhiều ứng dụng để hỗ trợ các nhà quản trị ra quyết định trong kinh doanh. Giáo trình tập trung vào việc sử dụng bài toán tối ưu để mô hình hóa các vấn đề từ thực tiễn kinh doanh, thuật toán giải các bài toán tối ưu để hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh. Các tính chất toán học của bài toán tối ưu được trình bày vừa đủ để người đọc nắm được thuật toán.

 

Giáo trình bao gồm 6 chương, Chương 1 giới thiệu khái quát về Lý thuyết quyết định, lý thuyết tối ưu và các vấn đề chính mà lý thuyết tối ưu quan tâm giải quyết trong kinh doanh. Chương 2 trình bày bài toán quy hoạch tuyến tính. Chương 3 trình bày bài toán vận tải là những bài toán tối ưu có rất nhiều ứng dụng trong hoạt động kinh doanh. Chương 4 trình bày bài toán sản xuất đồng bộ một bài toán tối ưu có nhiều ứng dụng trong quản trị sản xuất. Chương 5 trình bày một số bài toán tối ưu trên đồ thị và ứng dụng của các bài toán này trong quản trị dự án. Chương 6 trình bày bài toán trò chơi ma trận, một trường hợp đơn giản của Lý thuyết trò chơi. Trong mỗi chương ngoài việc trình bày những kiến thức toán học cần thiết, thuật toán giải bài toán tối ưu, giáo trình tập trung trình bày việc khai thác ứng dụng các phương pháp tối ưu để giải quyết những vấn đề trong kinh doanh.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Các bài toán tối ưu trong việc ra quyết định kinh doanh

Chương 2: Bài toán quy hoạch tuyến tính

Chương 3: Bài toán vận tải

Chương 4: Bài toán sản xuất đồng bộ

Chương 5: Các bài toán tối ưu trên đồ thị

Chương 6: Bài toán trò chơi ma trận

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""