GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KINH DOANH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KINH DOANH – GS. TS. NGUYỄN VĂN CÔNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Với tầm quan trọng của mình, phân tích kinh doanh luôn là một môn học được chú trọng trong các trường kinh tế và cũng được vận dụng khái nhiều trong đời sống kinh tế. Tuy nhiên, ở Việt Nam trong một thời gian khá dài, do ảnh hưởng năng lề của co chế kinh tế quan liêu, bao cấp cũng như nhận thức của xã hội, nội dung phân tích kinh doanh chưa theo sự phát triển của nền kinh tế, chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế nên đã làm giảm phần nào giá trị của phân tích kinh doanh.

 

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, sau nhiều lần thảo luận, sửa chữa, Viện Kế toán -Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân đã tiến hành tổ chức biên soạn lại và tái bản cuốn giáo trình Phân tích kinh doanh cho phù hợp với tình hình mới. Trong lần tái bản này, ngoài việc tiếp tục bổ sung, sửa đổi nội dung, phương pháp phân tích, giáo trình còn được kết cấu lại để đảm bảo tính cân đối giữa các chương trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước cùng với ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp, các nhà nghiên cứu trong và ngoài trường...

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÂN TÍCH KINH DOANH

1.1 Khái niệm, mục đích và nhiệm vụ của phân tích kinh doanh

1.2 Đối tượng và nội dung nghiên cứu của phân tích kinh doanh

1.3 Phương pháp nghiệp vụ - kỹ thuật phân tích kinh doanh

1.4 Tổ chức phân tích kinh doanh

1.5 Câu hỏi thảo luận và bài tập vận dụng

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG CÂP

2.1 Hoạt động cung cấp và nội dung, nhiệm vụ phân tích

2.2 Phân tích kết quả hoạt động cung câp vật tư, hàng hóa

2.3 Phân tích kết quả hoạt động cung ứng lao động

2.4 Câu hỏi thảo luận và bài tập vận dụng

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

3.1 Hoạt động sản xuất và nội dung, nhiệm vụ phân tích

3.2 Đánh giá khái quát kết quả sản xuất về mặt quy mô

3.3 Phân tích tốc độ, xu hướng và nhịp điệu tăng trưởng sản xuất theo thời gian

3.4 Phân tích chất lượng sản phẩm

3.5 Phân tích mối quan hệ giữa kết quả sản xuất với tình hình sử dụng các yếu tố cơ bản

3.6 Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

3.7 Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ

4.1 Hoạt động tiêu thụ và nội dung, nhiệm vụ phân tích

4.2 Đánh giá khái quát kết quả tiêu thụ

4.3 Phân tích doanh thu tiêu thu

4.4 Phân tích lợi nhuận tiêu thụ

4.5 Phân tích điểm hòa vốn trong tiêu thụ

4.6 Câu hỏi thảo luận và bài tập vận dụng

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

5.1 Hoạt động đầu tư – ý nghĩa, nội dung và nhiệm vụ phân tích

5.2 Phân tích hoạt động đầu tư tài sản cố đinh

5.3 Phân tích hoạt động đầu tư tài chính

5.4 Phân tích hoạt động đầu tư bất động sản

5.5 Câu hỏi thảo luận và bài tập vận dụng

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

6.1 Ý nghĩa và nội dung phân tích hoạt động tài chính

6.2 Phân tích tình hình bảo đảm vốn kinh doanh

6.3 Phân tích tình hình biến động vốn chủ sở hữu

6.4 Phân tích tình hình biến động vốn vay

6.5 Phân tích tình hình biến động nợ thuế

6.6 Câu hỏi thảo luận và bài tập vận dụng

CHƯƠNG 7: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI

7.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính

7.2 Phân tích khả năng sinh lời

7.3 Câu hỏi thảo luận và bài tập vận dụng

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""