GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ VÀ TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ VÀ TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ – TS. VŨ MINH ĐỨC

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Thẩm định giá là sự ước tình giá trị hiện tại của tài sản hoặc quyền về tài sản dưới hình thái tiền tệ ở một thời gian và một địa điểm cụ thể, có mục đích nhất định và sử dụng dữ liệu, các yếu tố thị trường.

 

Thẩm định giá là một nghệ thuật định giá tài sản, trên cơ sở xem xét những đặc điểm riêng biệt của từng tài sản với những đặc trưng chung của từng tài sản đó, cũng như xem xét các yếu tố rủi ro vô hình và những yếu tố luật pháp ảnh hướng đến giá trị tài sản.

 

Ngày nay, hoạt động thẩm định giá trở thành hoạt động phổ biến và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực tài chính cũng như trong các hoạt động trao đổi, giao dịch trên thị trường. Để đáp ứng nhu cầu muốn tìm hiểu về lĩnh vực này, Bộ môn Định giá Đại học Kinh tế quốc dân đã cho xuất bản cuốn Giáo trình Nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá như là một tài liệu chuyên khảo phục vụ nhu cầu bạn đọc.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Khái quát về thẩm định giá

1. Khái niệm thẩm định giá

2. Cơ sở giá trị của thẩm định giá

3. Các dạng thẩm định giá

4. Sự phát triển của thẩm định giá

Chương 2: Các nguyên tắc thẩm định giá

1. Khái quát chung

2. Các nguyên tắc

Chương 3: Quy định thẩm định giá tài sản

1. Khái quát chung

2. Quy trình thẩm định giá của một số nước

3. Quy trình thẩm định giá của Việt Nam

Chương 4: Các tiêu chuẩn thẩm định giá

1. Khái quát chung về tiêu chuẩn thẩm định giá

2. Sự hình thành và phát triển của hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá

3. Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế

4. Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

Chương 5: Các phương pháp thẩm định giá

1. Phương pháp so sánh

2. Phương pháp chi phí

3. Phương pháp thu nhập

4. Phương pháp thặng dư

5. Phương pháp lợi nhuận

Chương 6: Tổ chức và quản lý hoạt động thẩm định giá

1. Hoạt động thẩm định giá

2. Các khía cạnh tổ chức của thẩm định giá

3. Quản lý nhà nước về thẩm định giá

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""