GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ VÀ NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ VÀ NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

GS. TS. NGUYỄN VĂN TIẾN

 

Trong kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng được ví như hệ thần kinh của nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng hoạt động thông suốt, lành mạnh và hiệu quả là tiền đề để các nguồn lực tài chính luân chuyển, phân bổ và sử dụng hiệu quả, kích thích tăng trưởng kinh tế, ổn định giá trị đồng tiền và tạo công ăn việc làm. Tuy nhiên, trong kinh tế thị trường, rủi ro là không thể tránh khỏi, mà đặc biệt là rủi ro trong hoạt động kinh daonh ngân hàng có phản ứng dây chuyền, lây lan và ngày càng biểu hiện phức tạp. Sự sụp đổ của ngân hàng ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của một nước và có thể lan rộng sang qui mô quốc tế. Vì vậy, trang bị kiến thức về Nguyên lỹ và nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại trở nên bức thiết.

 

Đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam, kể từ khi chuyển qua cơ chế thị trường, đã từng bước lớn mạnh không ngừng và thu được những thành tựu quan trọng, nhưng cũng trong quá trình đổi mới, hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam đã vấp phải những rủi ro gây ra những tổn thất nặng nề. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và hạn chế những rủi ro đối với các NHTM Việt Nam thông qua việc đào tạo sinh viên ngay tại nhà trường là mục tiêu biên soạn Giáo trình này.

 

Nguyên lý và nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại là môn học cơ bản của các trường Đại học khối kinh tế, đặc biệt là ngành Tài chính – Ngân hàng. Với kiến thức cơ bản, mở rộng và chuyên sâu, có tính lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn về một lĩnh vực phong phú, hấp dẫn và bổ ích, cuốn Giáo trình được biên soạn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu dạy và học tại các trường Đại học trong điều kiện Việt Nam đang phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

 

Điểm nổi bật của Giáo trình là đã cập nhật được những kiến thức mới nhất, tiên tiến và hiện đại về Nghiệp vụ và Quản trị kinh doanh ngân hàng đang được áp dụng phổ biến trên thế giới, đồng thời chỉ ra khả năng áp dụng và những gợi ý cho các NHTM Việt Nam.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại

1. Lịch sử hình thành và phát triển của NHTM

2. Các loại hình ngân hàng

3. Chức năng của NHTM

4. Bảng cân đối kế toán của Ngân hàng

5. Nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM

6. Nghiệp vụ sử dụng vốn của NHTM

7. Các nghiệp vụ khác của NHTM

8. Câu hỏi và Bài tập

Chương 2: Nguyên lý hoạt động NHTM

1. Một số vấn đề cơ bản

2. Nguyên lý hoạt động ngân hàng

3. Những nguyên lý quản trị ngân hàng

4. Quản lý tín dụng

5. Câu hỏi và bài tập

Chương 3: Nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM

1. Khái quát nguồn vốn của NHTM

2. Nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM

3. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn

4. Mô hình quản lý vốn của NHTM

5. Chỉ tiêu đánh giá quy mô và chất lượng nguồn vốn

6. Lãi suất hòa vốn và kỳ hạn bình quân của vốn

7. Câu hỏi và bài tập

Chương 4: Tổng quan về nghiệp vụ tín dụng NH

1. Khái quát về quan hệ tín dụng

2. Khái quát về tín dụng ngân hàng

3. Chính sách và quy trình tín dụng

4. Chất lượng tín dụng ngân hàng

5. Vòng quay tín dụng nói gì về hiệu quả tín dụng

6. Câu hỏi và bài tập

Chương 5: Nghiệp vụ cho vay doanh nghiệp

1. Cho vay ngắn hạn doanh nghiệp

2. Cho vay trung và dài hạn doanh nghiệp

3. Định giá tín dụng doanh nghiệp

4. Câu hỏi và bài tập

Chương 6: Nghiệp vụ cho vay tiêu dùng

1. Khái niệm và đặc điểm

2. Lợi ích của cho vay tiêu dùng

3. Phân loại cho vay tiêu dùng

4. Thẩm định cho vay tiêu dùng

5. Định giá và hiện giá cho vay tiêu dùng

6. Câu hỏi và bài tập

Chương 7: Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng

1. Những vấn đề cơ bản về bảo lãnh ngân hàng

2. Phân loại bảo lãnh ngân hàng

3. Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng

4. Rủi ro trong bảo lãnh ngân hàng

Chương 8: Nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán không dùng tiền mặt

1. Nghiệp vụ ngân quỹ

2. Thanh toán không dùng tiền mặt

3. Nghiệp vụ thanh toán giữa các ngân hàng

Chương 9: Nghiệp vụ thanh toán quốc tế

1. Những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tế

2. Điều kiện thương mại quốc tế Incoterms 2010

3. Phương tiện thanh toán quốc tế

4. Các phương thức thanh toán quốc tế

Chương 10: Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

Chương 11: Dịch vụ ngân hàng điện tử

Chương 12: Nghiệp vụ marketing và dịch vụ khách hàng

1. Đặt vấn đề

2. Marketing ngân hàng

3. Quản lý quan hệ khách hàng

4. Nghiên cứu thị trường

5. Phát triển sản phẩm mới

Chương 13: Đo lường hiệu quả hoạt động ngân hàng

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""