GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ THẨM ĐỊNH GIÁ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ THẨM ĐỊNH GIÁ

Đại học Kinh tế TP. HCM

 

Ngành thẩm định giá đã ra đời và phát triển rất lâu, đặc biệt là ở những quốc gia có nền kinh tế phát triển, thế nhưng ở VIệt Nam ngành thẩm định giá chỉ mới hình thành và phát triển trong thời gian gần đây. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc phát triển ngành thẩm định giá là một nhu cầu tất yếu, nhất là với những nền kinh tế đang phát triển.

 

Theo khung chương trình đào tạo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Địa học Kinh tế TP. HCm, môn Nguyên lý thẩm định giá được giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành thẩm định giá và là môn học tự chọn cho sinh viên các chuyên ngành khác. Lần đầu tiên tập thể giảng viên chuyên ngành thẩm định giá, thuộc khoa kinh tế phát triển trường đại học kinh tế thành phố Hồ chí Minh biên soạn Giáo trình nguyên lý thẩm định giá để đáp ứng nhu cầu học tập cho sinh viên.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

1. Khái niệm thẩm định giá

2. Vai trò, mục đích thẩm định giá trong nền kinh tế

3. Hoạt động của thẩm định giá trên thế giới

4. Ủy ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế ivsc

CHƯƠNG 2:  PHÂN LOẠI TÀI SẢN ĐỊNH GIÁ

1. Giới thiệu chung

2. Quyền tài sản bất động sản

3. Quyền tài sản động sản

4. Doanh nghiệp

5. Lợi ích tài chính

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ GIÁ TRỊ VÀ NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH GIÁ

1. Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá

2. Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá

3. Các nguyên tắc thẩm định giá căn bản

CHƯƠNG 4: NHƯNG QUY TẮC ĐẠO ĐỨC ÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

1. Những chuẩn mực đạo đức

2. Trình độ chuyên môn

3. Quy tắc hành nghề đối với doanh nghiệp thẩm định giá

4. Quy định về thẻ hành nghề thẩm định giá

CHƯƠNG 5: THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH GIÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Giới thiệu về nghề thẩm định giá ở việt nam

2. Quản lý nhà nước về hoạt động thẩm định giá 

3. Hiệp hội nghề nghiệp thẩm định giá tại việt nam

4. Hoạt động của các tổ chưc có chức năng thẩm định giá

5. Mục tiêu - giải pháp nhằm phát triển hoạt động thẩm định giá

CHƯƠNG 6: THẨM ĐỊNH GIÁ THEO CÁCH TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

1. Khái niệm và một số thuật ngữ

2. Nguyên tắc và trường hợp áp dụng

3. Bước tiến hành

4. Các yếu tố so sánh cơ bản

5. Thu thập và kiểm tra thông tin, số liệu

6. Phân tích và điều chỉnh thông tin

7. Ưu và nhược điểm

CHƯƠNG 7: THÂM ĐỊNH GIÁ THOE CÁCH TIẾP CẬN CHI PHÍ

1. Khái niệm

2. Nguyên tắc và trường hợp áp dụng

3. Các bước tiến hành

4. Các phương pháp phổ thông để ước tính chi phí

5. Phương pháp ước tính giá trị hao mòn của tài sản

6. Ưu nhược điểm của phương pháp chi phí

CHƯƠNG 8: THẨM ĐỊNH GIÁ THEO CÁCH TIẾP CẬN THU NHẬP

1. Khái niệm

2. Nguyên tắc và trường hợp áp dụng

3. Phương pháp thu nhập

4. Phương pháp thặng dự

5. Phương pháp lợi nhuận

CHƯƠNG 9: QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ

1. Quy trình thẩm định giá

2. Báo cáo kết quả, chứng thư, hồ sơ thẩm định giá

3. Giới thiệu quy trình thẩm định của một số quốc gia

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""