GIÁO TRÌNH NGHIỆP VỤ THUẾ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH NGHIỆP VỤ THUẾ - PGS. TS. NGUYỄN THỊ LIÊN

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

Thuế Nhà nước là môn học đã được đưa vào chương trình giảng dạy của Học viện Tài chính từ năm 1990, nhằm đào tạo cử nhân chuyên ngành thu quốc doanh trước đây. Để phục vụ công tác đào tạo chuyên ngành thuế và các chuyên ngành khác, Học viện đã tổ chức biên soạn giáo trình Nghiệp vụ Thuế.

 

Tuy vậy, kể từ khi tái bản lần thứ nhất, giáo trình Nghiệp vụ thuế đến nay, pháp luật thuế đã có nhiều thay đổi cơ bản. Quốc hội thông qua một số luật thuế mới, đó là: Luật thuế TTĐB (sửa đổi), Luật thuế TNDN (sửa đổi), Luật thuế GTGT (sửa đổi). Ngoài ra, một số văn bản dưới luật cũng được sửa đổi, bổ sung đáng kể. Thêm vào đó, các quy trình quản lý thuế mới phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy theo chức năng cũng từng bước được sửa đổi, bổ sung. Chính vì vậy, Giáo trình Nghiệp vụ thếu cần được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo cử nhân chuyên ngành Thuế. Trong lần tái bản này, các tác giả đã bổ sung thêm một nội dung quan trọng về nghiệp vụ thuế, đó là chương Một số vấn đề chung về quản lý thuế.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Thuế Giá trị gia tăng

Chương 2: Thuế tiêu thụ đặc biệt

Chương 3: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Chương 4: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chương 5: Thuế thu nhập cá nhân

Chương 6: Thuế tài nguyên

Chương 7: Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chương 8: Thuế nhà, đất

Chương 9: Phí và lệ phí, và các khoản thu khác

Chương 10: Tổ chức bộ máy và quy trình quản lý thu thuế

Chương 11: Dự toán thu thuế

Chương 12: Kế toán và thống kê thuế

Chương 13: Thanh tra và kiểm tra thuế

Chương 14: Một số vấn đề chung về quản lý thuế

Chương 15: Quản lý thuế trên máy tính

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""