GIÁO TRÌNH NGHIÊN CỨU KINH DOANH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH NGHIÊN CỨU KINH DOANH – PGS. TS. LÊ CÔNG HOA

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Nghiên cứu kinh doanh là một môn khoa học quan trọng của ngành quản trị kinh doanh, nhằm trang bị cho sinh viên bậc đại học và sau đại học những kiến thức lý luận cơ bản, hiện đại, những phương pháp, công cụ, nghiệp vụ, kỹ năng cũng như những kiến thức thực nghiệm về nghiên cứu kinh doanh. Những kiến thức của môn học còn là cơ sở khoa học quan trọng giúp sinh viên trong thực tập, kiến tập, khảo sát, nghiên cứu các vấn đề về quản trị kinh doanh. Nghiên cứu kinh doanh có quan hệ chặt chẽ và có tác động tương hỗ các môn học khác. Đồng thời, nghiên cứu kinh doanh kết hợp với các môn học này tạo thành một hệ thống kiến thức nền tảng cơ bản cho sinh viên thuộc ngành Quản trị kinh doanh.

 

Nghiên cứu kinh doanh có nhiệm vụ tạo ra những thông tin chính xác cho việc ra quyết định kinh doanh. Trọng tâm của nghiên cứu kinh doanh là chuyển việc ra quyết định vốn dựa vào những thông tin mang tính trực giác, chủ quan đến việc ra quyết định dựa vào những thông tin có được từ việc điều tra, nghiên cứu mang tính khách quan, khoa học và có tính hệ thống cao. Điều đó có nghĩa, nghiên cứu kinh doanh như là một quá trình khách quan và có tính hệ thống của việc tập hợp và phân tích dữ liệu phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh.

 

Với việc vận dụng kiến thức của một số môn học có liên quan cũng như việc trang bị những kiến thức phương pháp luận và cách thức thực hiện các phương pháp cụ thể, nghiên cứu kinh doanh giúp cho các nhà quản trị có thể thu nhập, xử lý dữ liệu cần thiết và tạo ra những thông tin hữu ích cho việc ra quyết định kinh doanh.

 

Xuất phát từ vai trò thực tế của nghiên cứu kinh doanh và yêu cầu nhanh chóng tiếp cận với kiến thức Quản trị Kinh doanh hiện đại của các nhà quản trị, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xin giới thiệu tới quý bạn đọc cuốn Giáo trình nghiên cứu kinh doanh.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Quá trình nghiên cứu kinh doanh

1.1 Nghiên cứu kinh doanh

1.2 Quá trình nghiên cưu

1.3 Các vấn đề và điều kiện của nghiên cứu kinh doanh

1.4 Đạo đức nghiên cứu kinh doanh

Chương 2: Đề xuất nghiên cứu kinh doanh

2.1 Khái niệm và phân loại đề xuất nghiên cứu kinh doanh

2.2 Kết cấu nội dung đề xuất nghiên cứu

2.3 Đánh giá đề xuất nghiên cứu

Chương 3: Thiết kế nghiên cứu kinh doanh

3.1 Thiết kế nghiên cứu

3.2 Phân loại nghiên cứu

3.3 Mục đích nghiên cứu

3.4 Chiến lược nghiên cứu

3.5 Phương pháp nghiên cứu

3.6 Thời gian nghiên cứu

Chương 4: Thiết kế mẫu nghiên cứu

4.1 Bản chất của chọn mẫu

4.2 Chọn mẫu xác suất

4.3 Chọn mẫu phi xác suât

Chương 5: Thu thập dữ liệu thứ cấp

5.1 Dữ liệu sơ cấp và thứ cấp

5.2 Phân loại dữ liệu thứ cấp

5.3 Thu thập dữ liệu thứ cấp

Chương 6: Thu thập dữ liệu sơ cấp

6.1 Bản chất điều tra bằng bảng hỏi

6.2 Quá trình thiết kế phiếu điều tra

6.3 Các phương pháp thu thập dữ liệu bằng phiếu điều tra

Chương 7: Phân tích dữ liệu

7.1 Hiệu chỉnh dữ liệu

7.2 Mã hóa dữ liệu

7.3 Phân tích dữ liệu

7.4 Giới thiệu một só phần mềm xử lý dữ liệu

Chương 8: Báo cáo kết quả nghiên cứu

8.1 Quá trình viết báo cáo nghiên cứu

8.2 Nội dung của báo cáo nghiên cứu

8.3 Trình bày báo cáo nghiên cứu

8.4 Trình bày kết quả nghiên cứu

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""