GIÁO TRÌNH MARKETING NGÂN HÀNG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH MARKETING NGÂN HÀNG – PGS. TS. TRƯƠNG QUANG THÔNG

 

PGS. Trương Quang Thông tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP. HCM năm 1987, nhận bằng MBA tại CFVG Hà Nội năm 2000, bằng MSv về Tài chính Quốc tế tại Ceram Business School (Pháp) năm 2011. Năm 2005, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế tại Đại học Kinh tế TP. HCM. Tháng 12/2011, ông nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Paris 1 Pantheon – Sorbonne (Pháp). Các lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu của ông bao gồm quản trị ngân hàng, chính sách tiền tệ và tài chính quốc tế. Ông cũng tham gia thỉnh giảng tại các trường Đại học Quốc gia TP. HCM, Đại học Cần Thơ…

 

Với những thách thức mà hệ thống ngân hàng Việt Nam đã, đang và sẽ đương đầu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là với những cam kết trong khuôn khổ WTO về lộ trình mở cửa và tự do hóa tài chính ngân hàng, các ngân hàng thương mại Việt Nam phải chuẩn bị những điều kiện và khả năng để củng cố và tăng cường năng lực cạnh tranh của mình, trước những áp lực cạnh tranh khác nhau, từ các ngân hàng hiện tại và các đối thủ tiềm năng trong tương lai, từ các ngân hàng trong nước đến những gnaan hàng nước ngoài.

 

Do đó, để có thể thành công trong môi trường cạnh tranh gay gắt như vậy, các ngân hàng Việt Nam ngoài việc phải luôn tìm cách nâng cao năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng nhân sự… còm phải chú trọng đến hoạt động marketing của mình. Trong hoạt động ngân hàng hiện đại, marketing được xem như là một hệ thống tổ chức quản lý quan trọng để đạt được mục tiêu thỏa mãn tốt nhất các nhu cầu tài chính, về dịch vụ của khách hàng thông qua các chính sách, các giải pháp marketing khác nhau.

 

Trước bối cảnh đó, giáo trình Marketing Ngân hàng được tập thể giảng viên Khoa Ngân hàng biên soạn nhằm đối tượng chính là các sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng bậc đại học, kể cả những chuyên viên đang làm công tác tín dụng, quan hệ khách hàng, marketing… tại các ngân hàng thương mại cùng các lĩnh vực khác có liên quan.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về marketing ngân hàng

1. Các khái niệm cơ bản

2. Marketing ngân hàng là loại hình marketing dịch vụ

3. Các đặc điểm riêng biệt của marketing ngân hàng

4. Hàm ý về các giải pháp khắc phục

5. Môi trường marketing ngân hàng

6. Các nguyên tắc vận dụng trong marketing ngân hàng

Chương 2: Khách hàng của ngân hàng – Phân đoạn thị trường dịch vụ ngân hàng

1. Khách hàng của ngân hàng

2. Mô hình hành vi tiêu dùng dịch vụ ngân hàng

3. Phân đoạn thị trường dịch vụ ngân hàng

4. Cơ sở phân đoạn thị trường khách hàng cá nhân

5. Các cơ sở phân đoạn khách hàng doanh nghiệp

Chương 3: Chính sách dịch vụ ngân hàng

1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược dịch vụ

3. Chính sách phát triển dịch vụ ngân hàng

4. Nhận diện nhu cầu khách hàng – mô hình đa thuộc tính

Chương 4: Chính sách giá cả dịch vụ ngân hàng

1. Khái niệm về giá cả dịch vụ ngân hàng

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định giá cả

3. Xác định giá cả cho dịch vụ ngân hàng

Chương 5: Chính sách phân phối và chiêu thị dịch vụ ngân hàng

1. Các kênh phân phối truyền thống

2. Các kênh phân phối hiện đại

3. Vai trò của xúc tiến

4. Truyền thông

5. Thông điệp truyền thông

Chương 6: Chiến lược cạnh tranh ngân hàng

1. Các khái niệm cơ bản

2. Lợi thế cạnh tranh trong việc sáng tạo ra giá trị cho khách hàng

3. Các chiến lược cạnh tranh áp dụng trong ngân hàng

Chương 7: Hoạch định chiến lược kinh doanh ngân hàng

1. Xác định sứ mạng mục tiêu

2. Phân tích môi trường bên ngoài để xác định cơ hooijv à nguy cơ đối với ngân hàng

3. Phân tích môi trường nội bộ và xác định điểm mạnh yếu của ngân hàng

4. Hoạch định chiến lược

5. Lựa chọn chiến lược

6. Các chiến lược marketing ngân hàng tiêu biểu

Danh mục bảng – hình

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""