GIÁO TRÌNH MARKETING CĂN BẢN - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH MARKETING CĂN BẢN – GS. TS. TRẦN MINH ĐẠO

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Trong thế giới đương đại, một quốc gia, một địa phương, một tổ chức, một doanh nghiệp… sẽ không phát triển được nếu không biết sử dụng marketing. Người ta học marketing để biết về nó, người ta học marketing để hiểu về nó, người ta học marketing để khai thác những điều tinh túy về nó nhằm giúp ích cho cuộc sống. Marketing là triết lý sống, marketing là triết lý kinh doanh, marketing là triết lý của sự sinh tồn … Trước khi nhận biết một cách đầy đủ về vai trò của marketing như trên, cần phải hiểu bản chất của marketing là gì? Nó bao gồm những nội dung gì? Giáo trình Marketing căn bản sẽ có nhiệm vụ trả lời những câu hỏi đặt ra đó.

 

MỤC LỤC

Chương 1. Bản chất của marketing

1. Vai trò của marketing

2. Quản trị marketing

Chương 2. Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing

1. Hệ thống thông tin marketing (MIS)

2. Nghiên cứu marketing

Chương 3. Môi trường marketing

1. Tổng quan về hệ thống hoạt động marketing và môi trường marketing

2. Tác động của môi trường vi mô tới hoạt động marketing

3. Tác động của môi trường vĩ mô tới hoạt động marketing

Chương 4. Hành vi khách hàng

1. Thị trường người tiêu dừng và hành vi mua của người tiêu dung

2. Thị trường các tổ chức và hành vi của người mua là tổ chức

Chương 5. Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường

1. Đo lường và dự báo cầu thị trường

2. Lựa chọn thị trường mục tiêu

3. Định vị thị trường

Chương 6. Chiến lược, kế hoạch, tổ chức và kiểm tra marketing

1. Lập chiến lược và kế hoạch marketing của công ty

2. Hệ thống tổ chức marketing

3. Kiểm tra marketing

Chương 7. Các quyết định về sản phẩm

1. Sản phẩm theo quan điểm marketing

2. Các quyết định về nhãn hiệu sản phẩm

3. Quyết định về bao gói và dịch vụ sản phẩm

4. Quyết định cề chủng loại và danh mục sản phẩm

5. Thiết kế và marketing sản phẩm mới

6. Chu kỳ sống của sản phẩm

Chương 8. Các quyết định về giá

1. Những vấn đề chung về giá

2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định về giá

3. Xác định mức giá cơ bản

4. Các chiến lược giá

Chương 9. Quyết định về phân phối

1. Bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối

2. Cấu trúc kênh

3. Lựa chọn và quản lý kênh phân phối

4. Quyết định phân phối hàng hóa vật chất

5. Marketing của các doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ

Chương 10. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

1. Khái quát về xúc tiến hỗn hợp truyền thông marketing

2. Bản chất của quản trị truyền thông và các bước tiến hành hoạt động truyền thông

3. Xác lập hỗn hợp xúc tiến và ngân sách

4. Quảng cáo

5. Xúc tiến bán

6. Tuyên truyền

7. Bán hàng cá nhân

8. Marketing trực tiếp

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""