GIÁO TRÌNH MARKETING CĂN BẢN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH MARKETING CĂN BẢN – GS. TS. TRẦN MINH ĐẠO

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Ở Việt Nam, từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường mở cửa, hội nhập và cạnh tranh cho đến nay, lý thuyết marketing đã được các doanh nghiệp, các tổ chức sử dụng nhằm đề xuất các giải pháp chính yếu giải quyết các mục tiêu của kinh doanh và tổ chức.

 

Trong các trường Cao đẳng, đặc biệt là khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh, môn khoa học này ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu các chương trình đào tạo của nhà trường. Kể từ năm 1990 cho đến nay đã có hàng ngàn cử nhân, hàng trăm thạc sỹ và Tiến sỹ chuyên ngành Marketing đã được đào tạo và cung ứng cho nền kinh tế quốc dân. Đón nhận xu hướng đó, GS. TS. Trần Minh Đạo, đã biên soạn cuốn Giáo Trình Marketing Căn Bản nhằm phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước.

 

Giáo trình Marketing căn bản có mục tiêu trang bị những kiến thức tổng quan nhất về khoa học marketing cho mọi đối tượng có nhu cầu tìm hiểu và bước đầu ứng dụng kho học này trong kinh doanh và trong cuộc sống. Chính vì vậy, Giáo trình Marketing căn bản được biên soạn chủ yếu để phục vụ cho đào tạo bậc Cử nhận khối kinh tế và quản trị kinh doanh trong các trường đại học ở Việt Nam. Tuy nhiên Giáo trình cũng là tài liệu tham khảo tốt cho các đối tượng khác.

Giáo trình Marketing Căn bản được thiết kế theo logic của tiến trình quản trị Marketing. Bên cạnh đó, để có thể phục vụ cho việc tham khảo hoặc trang bị kiến thức marketing cho các học viên có định hướng sâu vào các chuyên ngành dịch vụ/thương mại quốc tế, Giáo trình Marketing Căn bản sẽ đề cập đến những đặc trưng của marketing trong các lĩnh vực này thông qua 2 phụ lục.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT CỦA MARKETING

1. VAI TRÒ CỦA MARKETING

2. QUẢN TRỊ MARKETING

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING

1. HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING

2. NGHIÊN CỨU MARKETING

CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG MARKETING

1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ MÔI TRƯỜNG MARKETING

2. TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG VI MÔ TỚI HOẠT ĐỘNG MARKETING

3. TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ TỚI HOẠT ĐỘNG MARKETING

CHƯƠNG 4: HÀNH VI KHÁCH HÀNG

1. THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

2. THỊ TRƯỜNG CÁC TỔ CHỨC VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA LÀ TỔ CHỨC

CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG

1. ĐO LƯỜNG VÀ DỰ BÁO CẦU THỊ TRƯỜNG

2. LỰA CHỌ THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

3. ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG

CHƯƠNG 6: CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC VÀ KIỂM TRA MARKETING

1. LẬP CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH MARKETING CỦA CÔNG TY

2. HỆ THỐNG TỔ CHỨC MARKETING

3. KIỂM TRA MARKETING

CHƯƠNG 7: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM

1. SẢN PHẨM THEO QUAN ĐIỂM MARKETING

2. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ NHÃN HIỆU SẢN PHẨM

3. QUYẾT ĐỊNH VỀ BAO GÓI VÀ DỊCH VỤ SẢN PHẨM

4. QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỦNG LOẠI VÀ DANH MỤC SẢN PHẨM

5. THIẾT KẾ VÀ MARKETING SẢN PHẨM MỚI

6. CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM

CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁ

2. CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỚNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ

3. XÁC ĐỊNH MỨC GIÁ CƠ BẢN

4. CÁC CHIẾN LƯỢC GIÁ

CHƯƠNG 9: QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI

1. BẢN CHẤT VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI

2. CẤU TRÚC KÊNH

3. LỰA CHỌN VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI

4. QUYẾT ĐỊNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA VẬT CHẤT

5. MARKETING CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ

CHƯƠNG 10: CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP

1. KHÁI QUÁT VỀ XÚC TIẾN HỖN HỢP TRUYỀN THÔNG MARKETING

2. BẢN CHẤT CỦA QUẢN TRỊ TRUYỀN THÔNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG

3. XÁC LẬP HỖN HỢP XÚC TIẾN VÀ NGÂN SÁCH

4. QUẢNG CÁO

5. XÚC TIẾN BÁN 

6. TUYÊN TRUYỀN

7. BÁN HÀNG CÁC NHÂN

8. MARKETING TRỰC TIẾP

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""