GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ PHẦN 2

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ PHẦN 2

PGS. TS. PHAN THỊ CÚC

 

Sau khi đã giới thiệu với độc giả cuốn giáo trình Lý thuyết Tài chính Tiền tệ xuất bản lần thứ nhất, nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về Tài chính Tiền tệ cho Sinh viên trong khối ngành Kinh tế, đã được độc giả nhiệt tình đón nhận, và đã được tái bản lần thứ 3.

 

Nội dung trình bày trong cuốn giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ gồm 2 phần: Phần I gồm 4 chương, Phần II gồm 6 chương. Quyển sách này kèm theo Câu hỏi trắc nghiệm giúp độc giả hiểu sâu hơn về lý thuyết cơ bản và Phụ lục giúp độc giả nghiên cứu các chủ đề liên quan.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Hệ thống tài chính

1. Những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính

2. Hệ thống tài chính

3. Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu từ 2007 đến hệ thống tài chính Việt Nam

Chương 2: Thị trường tài chính

1. Các vấn đề chung về thị trường tài chính

2. Thị trường tiền tệ

3. Thị trường vốn

4. Mối quan hệ giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn

5. Các công cụ chủ yếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

6. Tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến quý 2 năm 2011

Chương 3: Các tổ chức tài chính trung gian

1. Khái niệm, chức năng và phân loại các tổ chức tài chính trung gian

2. Vai trò của các tổ chức tài chính trung gian

3. Ngân hàng trung ương – Ngân hàng của các ngân hàng

4. Định hướng về tái cấu trức hệ thống ngân hàng Việt Nam

Chương 4: Tín dụng

1. Tín dụng

2. Các vấn đề chung về huy động vốn của NHTW

3. Đặc trung tín dụng ngân hàng thương mại

4. Các loại tín dụng của NHTM

5. Những hạn chế chung về tín dung ngắn hạn tại Việt Nam

6. Các hình thức cho vay ngắn hạn tài trợ trong kinh doanh

7. Những vấn đề chung về tín dụng đầu tư

Chương 5: Lãi suất

1. Khái niệm lãi suất

2. Bản chất của lãi suất

3. Lãi suất khác với lợi tức

4. Ý nghĩa của lãi suất

5. Các loại lãi suất cho vay và cách xác định

6. Nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất

Chương 6: Chính sách tài chính tiền tệ

1. Chính sách tài chính quốc gia

2. Chính sách tiền tệ quốc gia

Phần câu hỏi trắc nghiệm

Phần phụ lục

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""