GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

 

Tài chính - tiền tệ và lý thuyết của nó là lĩnh vực vô cùng nhạy cảm. Gần hai thế kỷ trôi qua, các cuộc tranh luận về lý thuyết, bản chất và công cụ của lĩnh vực tài chính - tiền tệ cũng đã nhiều những vẫn chưa đến hồi vãn. Vận dụng công cụ, mô hình, chính sách tài chính tiền tệ luôn có vị trí xung lực ấn nút đối với nền kinh tế quốc dân mỗi nước. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập, lĩnh vực tài chính tiền tệ có khả năng tiềm ẩn biến cả khu vực thành một Làng không biên giới (hình ảnh đồng EURO xuất hiện ở Châu âu từ đầu năm 2002 đang là một ví dụ manh nha điển hình). Đồng thời lĩnh cực tài chính tiền tệ, khi sử dụng nó rất dễ biến thành con dao hai lưỡi, và thực tế nó đã là con dao hai lưỡi rất nghiệt ngã với nhiều nước, nhiều khu vực trên thế giới.

 

Vậy là trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, vô luận là thời gian và không gian nào, người ta vẫn phải đi tìm một nền tảng lý thuyết và nguyên lý của nó khả dĩ làm cứu cánh tương thích cho phát triển và giao lưu kinh tế. Nhất là trong kinh tế thị trường hiện nay, những nguyên lý sơ đẳng về tài chính - tiền tệ dần dần phải trở thành nhu cầu bức xúc không chỉ cho các nhà hoạch định chính sách, doanh nhân, mà còn cho cả cộng đồng xã hội có liên quan đến tiết kiệm và đầu tư.

 

MỤC LỤC

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

 

1.1 BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ

 

1.2 CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ

 

1.3 SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI TIỀN TỆ

 

1.4 KHỐI TIỀN TỆ

 

1.5 CHẾ ĐỘ TIỀN TỆ

 

1.6 BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH

 

1.7 CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

 

2.1 VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

 

2.2 CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

 

2.3 CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 3: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

3.1 VAI TRÒ CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

3.2 THU VÀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

3.3 TỔ CHỨC HỆ THỐNG NGÂN SÁCH VÀ PHÂN CẤP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC\Ư

 

3.4 NĂM NGÂN SÁCH VÀ CHU TRÌNH NGÂN SÁCH

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 4: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

4.1 NGUỒN VỐN VÀ PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

 

4.2  QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

 

4.3 QUĂN LÝ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 5: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 

5.1 CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 

5.2 CHỦ THỂ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 

5.3 CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 

5.4 CÁC CÔNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 

5.5 ĐIỀU HÀNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 

5.6 QUỐC TẾ HÓA  CÁC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 

5.7 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 6: CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN

 

6.1 PHÂN TÍCH KINH TẾ VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH

 

6.2 CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÁI CHÍNH TRUNG GIAN

 

6.3 CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN

 

6.4 CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÃI XUẤT

 

7.1 CÁC LÃI XUẤT CƠ BẢN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG

 

7.2 MỘT SỐ PHÂN BIỆT VỀ LÃI XUẤT

 

7.3 CẤU TRÚC KỲ HẠN VÀ CẤU TRÚC RỦI RO CỦA LÃI XUẤT

 

7.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LÃI XUẤT

 

7.5 LÃI XUẤT Ở VIỆT NAM

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 8: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

8.1 BẢNG CÂN ĐỐI TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM)

 

8.2 HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NHTM

 

8.3 NHỮNG NGUYÊN LÝ CHUNG CỦA VIỆC QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA NHTM

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 9: QUÁ TRÌNH CUNG ỨNG TIỀN TỆ

 

9.1 LƯỢNG TIỀN CUNG ỨNG VÀ CÁC TÁC NHÂN THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH CUNG ỨNG TIỀN TỆ

 

9.2 NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CƠ SỐ TIỀN TỆ

 

9.3 QUÁ TRÌNH TẠO TIỀN GỬI CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 10: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA

 

10.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

10.2 CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

10.3 VỊ TRÍ VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

 

10.4 MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA

 

10.5 CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

 

10.6 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 11: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

 

11.1 CÁN CÂN THANH TOÁN

 

11.2 THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

11.3 THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

11.4 TÍN DỤNG QUỐC TẾ

 

11.5 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

 

11.6 MỘT SỐ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

 

11.7 QUAN HỆ HỢP TÁC VÀ HỘI NHẬP VỚI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 12: LAM PHÁT TIỀN TỆ

 

12.1 NGUYÊN NHÂN GÂY LAM PHÁT

 

12.2 TÁC ĐỘNG CỦA LAM PHÁT

 

12.3 BIÊN PHÁP KHẮC PHỤC LẠM PHÁT

 

12.3.2 CÁC BIỆN PHÁP CHIẾN LƯỢC

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""