GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Th.S LƯƠNG VĂN ÚC - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Các cơ quan, tổ chức hoạt động trên cơ sở của những quy định nhất định của hệ thống văn bản. Hệ thống văn bản quy định toàn bộ các nguyên tắc, thủ tục, phương pháp, phương hướng và các hoạt động cụ thể của tổ chức. Đây là công cụ đắc lực cho các nhà lãnh đạo và quản lý điều hành hoạt động của tổ chức. Do vậy, kỹ năng soạn thảo văn bản kinh tế và quản trị doanh nghiệp là công cụ đắc lực cho các nhà lãnh đạo và quản lý soạn thảo ra được các văn bản có chất lượng cao dùng vào quản lý tổ chức.

 

Đứng trước yêu cầu ngày càng nâng cao chất lượng công tác quản lý, tham gia vào hoàn thiện nền hành chính quốc gia, Bộ môn Tâm Lý – Xã Hội học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã hoàn thiện và xuất bản cuốn giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản trị doanh nghiệp cho sinh viên và doanh nghiệp tham khảo. Cuốn sách này chủ yếu đi sâu vào hướng dẫn cách soạn thảo một văn bản có chất lượng phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp (Đi sâu vào kỹ năng của kỹ thuật soạn thảo)

 

MỤC LỤC 

CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN BẢN 

I, Khái niệm của văn bản

II, Những yêu cầu chung về soạn thảo văn bản

III, Quy trình soạn thảo văn bản

Tóm lược cuối bài

Câu hỏi ôn tập.

CHƯƠNG II: SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TRONG VĂN BẢN

I, Tạo lập và trình bày nội dung văn bản

II, Phong cách ngôn ngữ trong văn bản

III, Những quy định ngon ngữ trong văn bản

Tóm lược cuối bài

Câu hỏi ôn tập

Bài tập thực hành

CHƯƠNG III: SOẠN THẢO VĂN BẢN TÁC NGHIỆP HÀNH CHÍNH

I, Những vấn đề chung về văn bản tác nghiệp hành chính

II, Kỹ thuật soạn thảo một số loại văn bản tác nghiệp hành chính

Tóm lược cuối bài

Câu hỏi ôn tập

Bài tập tình huống

CHƯƠNG IV: SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG KINH TẾ – THƯƠNG MẠI

I, Những vấn đề chung về hợp đồng kinh tế – thương mại

II, Kỹ thuật soạn thảo một số loại hợp đồng kinh tế – thương mại

Tóm lược cuối bài

Câu hỏi ôn tập

Bài tập thực hiện

CHƯƠNG V: SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

I, Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự

II, Kỹ thuật soạn thảo một số hợp đồng dân sự

Tóm lược cuối bài

Bài tập thực hành

CHƯƠNG VI: SOẠN THOẠN VĂN BẢN QUẢN LÝ TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

I, Những vấn đề chung về văn bản quản lý tổ chức doanh nghiệp

II, Soạn thảo văn bản quản lý tổ chức

Tóm lược cuối bài

Câu hỏi ôn tập

Bài thực hành

CHƯƠNG VII: SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ KINH TẾ DOANH NGHIỆP

I, Những vấn đề chung về văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp

II, Kỹ thuật soạn thảo một số văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp

Tóm lược cuối bài

Bài tập thực hành

Danh mục tham khảo

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""