GIÁO TRÌNH KINH TẾ QUỐC TẾ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH KINH TẾ QUỐC TẾ - GS. TS. ĐỖ ĐỨC BÌNH

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Kinh tế quốc tế là môn khoa học nghiên cứu tác động lẫn nhau về mặt kinh tế giữa các quốc gia trên thế giới trong một nền kinh tế mở, và hội nhập, nghiên cứu sự di chuyển hàng hóa, dịch vụ và các giao dịch tài chính – tiền tệ giữa các quốc gia, nghiên cứu những chính sách điều chỉnh quá trình di chuyển đó.

 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, đã và đang mang lại những cơ hội tốt cùng với những thách thức không nhỏ cho mỗi quốc gia trong thời gian qua, đòi hỏi mỗi quốc gia cần phải chủ động và tích cực tham gia để khai thác có hiệu quả các lợi thế so sánh của đất nước, để đạt tới vị trí thuận lợi và ngày càng tăng trong phân công lao động quốc tế và quan hệ kinh tế quốc tế. Điều đó có nghĩa là mỗi quốc gia cần phải phát triển mạnh mẽ và có hiệu quả các quan hệ kinh tế quốc tế, bao gồm thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, hợp tác quốc tế về khoa học – công nghệ, các dịch vụ quốc tế. Trên ý nghĩa đó, việc nghiên cứu môn học kinh tế quốc tế là rất cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, đặc biệt là đối với Việt Nam.

 

Mục đích của cuốn Giáo trình Kinh tế quốc tế nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, có hệ thống và cập nhật về kinh tế quốc tế. Người học sẽ được trang bị những kỹ năng để phân tích và đánh giá các vấn đề của nền kinh tế hiện đại trong các mối quan hệ kinh tế quốc tế ngày càng đa dạng, phức tạp, để từ đó nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề của thực tiễn, biết cách tổ chức và quản lý các hoạt động kinh tế quốc tế của một quốc gia đạt được hiệu quả cao.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Giới thiệu kinh tế quốc tế và tổng quan về nền kinh tế thế giới

1.1 Giới thiệu về kinh tế quốc tế

1.2 Quá trình hình thành và phát triển của nền kinh tế thế giới

1.3 Những xu thế lớn trong sự vận động của nền kinh tế thế giới và dự báo tương lai của nền kinh tế thế giới

1.4 Những vấn đề có tính chất toàn cầu

1.5 Nội dung và tính chất của các quan hệ kinh tế quốc tế

Chương 2: Lý thuyết thương mại quốc tế

2.1 Lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế

2.2 Mở rộng lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế

2.3 Lý thuyết tân cổ điển về thương mại quốc tế

2.4 Các lý thuyết mới về thương mại quốc tế

Chương 3: Chính sách thương mại quốc tế

3.1 Khái niệm và vai trò của chính sách thương mại quốc tế

3.2 Các công cụ và biện pháp chủ yếu của chính sách thương mại quốc tế

3.3 Những xu hướng cơ bản trong chính sách thương mại quốc tế

3.4 Những dạng chính sách thương mại quốc tế điển hình

3.5 Đàm phán thương mại đa phương và việc điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế

Chương 4: Di chuyển quốc tế các nguồn lực

4.1 Khái niệm và đặc trưng của di chuyển quốc tế các nguồn lực

4.2 Di chuyển quốc tế về vốn

4.3 Di chuyển quốc tế về lao động

Chương 5: Cán cân thanh toán quốc tế

5.1 Khái niệm và nguyên tắc thanh toán

5.2 Cơ cấu cán cân thanh toán quốc tế

5.3 Cân đối cán cân thanh toán

5.4 Mối quan hệ giữa cán cân thanh toán và tổng sản phẩm trong nước, tiết kiệm và đầu tư

5.5 Các biện pháp giải quyết tình trạng mất cân bằng cán cân thanh toán

Chương 6: Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái

6.1 Thị trường ngoại hối

6.2 Tỷ giá hối đoái

Chương 7: Hệ thống tiền tệ quốc tế

7.1 Hệ thống tiền tệ quốc tế là gì

7.2 Chế độ bản vị vàng

7.3 Hệ thống Giơ-noa

7.4 Hệ thống Bretton Woods

7.5 Lĩnh vực tài chính – tiền tệ quốc tế thời kỳ hậu Bretton Woods

Chương 8: Hội nhập kinh tế quốc tế

8.1 Khái niệm và các hình thức hội nhập kinh tế

8.2 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế

8.3 Một số liên kết kinh tế khu vực tiêu biểu

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""