GIÁO TRÌNH KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC – PGS. TS. TRẦN XUÂN CẦU – PGS. TS. MAI QUỐC CHÁNH

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cao, cũng như nhu cầu quản lý nguồn nhân lực đang đòi hỏi cán bộ tương lai về kinh tế nguồn nhân lực phải không ngừng đổi mới và nâng cao kiến thức, cập nhật kiến thức hiện đại, tiếp thu các phương pháp kinh tế và quản lý nguồn nhân lực tiên tiến. Để phù hợp với những đòi hỏi trên, trong thời gian quan, tập thể giảng viên bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực đã biên soạn Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực.

 

Giáo trình có kết cấu 7 phần, với 22 chương, được bổ sung và cập nhật nhiều nội dung và kiến thức mới, những kinh nghiệm được rút ra từ những lần biên soạn trước và giáo trình của các nước tiên tiến về kinh tế nguồn nhân lực. Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực là tài liệu bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngành Kinh tế nguồn nhân lực, đồng thời là tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu môn học kinh tế nguồn nhân lực của các sinh viên trong và ngoài ngành, là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người đang công tác trong lĩnh vực tổ chức, quản lý nguồn nhân lực ở các cơ quan, doanh nghiệp và trong các ngành, lĩnh vực liên quan.

 

MỤC LỤC

Phần 1: Tổng quan môn kinh tế nguồn nhân lực

Chương 1: Nhập môn kinh tế nguồn nhân lực

Chương 2: Nhân tố con người trong phát triển kinh tế xã hội

Phần 2: Dân số và nguồn nhân lực

Chương 3: Dân số - cơ sở hình thành các nguồn nhân lực

Chương 4: Phân bổ các nguồn nhân lực

Chương 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Phần 3: Thị trường lao động

Chương 6: Cung lao động và các nhân tố ảnh hưởng

Chương 7: Cầu lao động và các nhân tố ảnh hưởng

Phần 4: Năng suất lao động

Chương 9: Năng suất lao động

Chương 10: Tiến bộ khoa học – công nghệ và tăng năng suất lao động

Chương 11: Lập kế hoạch và quản lý năng suất lao động

Chương 12: Tạo việc làm cho người lao động

Chương 13: Thu nhập và mức sống dân cư

Chương 14: Tiền lương và nguyên tắc tổ chức tiền lương

Chương 15: Chính sách và chế độ tiền lương

Chương 16: Xây dựng kế hoạch và quản lý quỹ lương trong các cơ quan, doanh nghiệp

Chương 17: Các hình thức trả lương, trả thưởng

Chương 18: An sinh xã hội

Chương 19: Bảo hiểm xã hội

Chương 20: Cứu trợ và ưu đãi xã hội

Chương 21: Thất nghiệp

Chương 22: Xóa đói giảm nghèo

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""