GIÁO TRÌNH KINH TẾ DU LỊCH (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH KINH TẾ DU LỊCH (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

 

 

Trong hệ thống các môn học chuyên ngành đào tạo quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn nói riêng và du lịch nói chung, Môn học Kinh tế du lichjc có một vị trí quan trọng. Viện biên soạn cuốn sách này nhằm trang bị những kiến thức khái quát, cơ bản cho người học. Nội dung giáo trình bao gồm những vấn đề khái quát như: khái niệm về du lịch, lịch sử hình thành, xu hướng phát triển, ý nghĩa kinh tế xã hội của du lịch...Đồng thời với những nội dung trên, giáo trình còn bao hàm cả những vấn đề kinh tế du lịch như: lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật, chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh tế du lịch. Mặt khác, giáo trình cũng đề cập đến những vấn đề quản lý như quy hoạch phát triển du lịch, tổ chức và quản lý ngành du lịch ở Việt Nam và thế giới.

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH

 

CHƯƠNG 2: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ TÁC ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DU LỊCH

 

CHƯƠNG 3: NHU CẦU DU LỊCH, LOẠI HÌNH DU LỊCH VÀ CÁC LĨNH VỰC  KINH DOANH TRONG DU LỊCH

 

CHƯƠNG 4: ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

 

CHƯƠNG 5: TÍNH THỜI VỤ TRONG DU LỊCH

 

CHƯƠNG 6: LAO ĐỘNG TRONG DU LỊCH

 

CHƯƠNG 7: CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT DU LỊCH

 

CHƯƠNG 8: CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH

 

CHƯƠNG 9: HIỆU QUẢ KINH TẾ DU LỊCH

 

CHƯƠNG 10: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH

 

CHƯƠNG 11: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH DU LỊCH

 

PHỤ LỤC

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""