GIÁO TRÌNH KINH TẾ ĐẦU TƯ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH KINH TẾ ĐẦU TƯ – PGS. TS. TỪ QUANG PHƯƠNG – PGS. TS. PHẠM VĂN HÙNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu đổi mới nội dung chương trình đào tạo cán bộ quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, khoa Đầu tư Đại học Kinh tế quốc dân đã tiến hành hoàn thiện và bổ sung cuốn giáo trình Kinh tế đầu tư.

 

Giáo trình Kinh tế đầu tư được sử dụng làm tài liệu giảng dạy cho các giáo viên, sinh viên đại học và sau đại học chuyên ngành kinh tế đầu tư và các sinh viên ngoài ngành muốn tìm hiểu về môn học này. Giáo trình này cũng có thể được sử dụng làm tài liệu nghiên cứu tham khảo cho các giáo viên giảng dạy các chuyên ngành kinh tế, cán bộ quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp ở các cơ quan quản lý và kinh doanh.

 

Mục đích và yêu cầu đặt ra cho các đối tượng sử dụng giáo trình: Đối với sinh viên bậc đại học chuyên ngành Kinh tế đầu tư yêu cầu phải nắm bắt được các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực đầu tư và bước đầu vận dụng các kiến thức chuyên ngành trong phân tích, đánh giá và thực hiện hoạt động đầu tư ở cả tầm vĩ mô và vi mô. Đối với các hệ sau đại học yêu cầu phải có hiểu biết sâu và vận dụng thành thạo các kiến thức và kỹ năng của môn học để phân tích, đánh giá và xử lý các vấn đề phát sinh trong quản lý hoạt động đầu tư.

 

MỤC LỤC
Chương 1: Tổng quan về đầu tư và môn học kinh tế đầu tư.

1.1 Đầu tư và phân loại hoạt động đầu tư

1.2 Đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế đầu tư

1.3 Cơ sở lý luận và cơ sở phương pháp luận của môn học kinh tế đầu tư

1.4 Khái quát nội dung nghiên cứu của môn học

Chương 2: Những vấn đề cơ bản của đầu tư phát triển.

2.1 Bản chất của đầu tư phát triển

2.2 Tác động của đầu tư phát triển đến tăng trưởng và phát triển

2.3 Các lý thuyết kinh tế về đầu tư

Chương 3: Nguồn vốn đầu tư.

3.1 Khái niệm và bản chất của nguồn vốn đầu tư

3.2 Các nguồn huy động vốn đầu tư

3.3 Điều kiện huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư

Chương 4: Quản lý nhà nước và kế hoạch hóa đầu tư.

4.1 Khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc quản lý đầu tư

4.2 Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý đầu tư

4.3 Chức năng, phương pháp và công cụ quản lý đầu tư

4.4 Nội dung quản lý nhà nước hoạt động đầu tư

4.5 Kế hoạch hóa hoạt động đầu tư phát triển

4.6 Chuyển dịch cơ cấu đầu tư

Chương 5: Môi trường đầu tư.

5.1 Khái niệm, đặc điểm của môi trường đầu tư

5.2 Phân loại các yếu tố cấu thành môi trường đầu tư

5.3 Tác động của các yếu tố của môi trường đầu tư đến ý định và hành vi đầu tư

5.4 Chỉ số đánh giá môi trường đầu tư

5.5 Mối quan hệ giữa môi trường đầu tư và chi phí đầu tư, rủi ro, rào cản cạnh tranh

5.6 Nhân tố ảnh hưởng đến quá trình cải thiện môi trường đầu tư và quan điểm cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam

Chương 6: Đầu tư công.

6.1 Khái niệm và mục tiêu của đầu tư công

6.2 Nguyên tắc và nội dung đầu tư công

6.3 Các chủ thể tham giá hoạt động đầu tư công

6.4 Giám sát và quản lý hoạt động đầu tư công

6.5 Mối quan hệ giữa đầu tư công và nợ công

6.6 Đầu tư công tại Việt Nam

Chương 7: Kết quả và hiệu quả của đầu tư phát triển

7.1 Kết quả của hoạt động đầu tư phát triển

7.2 Hiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển

Chương 8: Đầu tư quốc tế

8.1 Tổng quan về đầu tư quốc tế

8.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư quốc tế

8.3 Vai trò của đầu tư quốc tế

8.4 Quan hệ quốc tế trong đầu tư của Việt Nam

Chương 9: Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp

9.1 Khái niệm, ý nghĩa và phân loại đầu tư phát triển trong doanh nghiệp

9.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp

9.3 Nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp

9.4 Nội dung cơ bản của đầu tư phát triển trong doanh nghiệp

Chương 10: Quản lý đầu tư theo dự án

10.1 Tổng quan về dự án đầu tư

10.2 Sự cần thiết phải quản lý đầu tư theo dự án

10.3 Quản lý quá trình lập dự án đầu tư

10.4 Quản lý quá trình thẩm định dự án đầu tư

10.5 Quản lý quá trình xây dựng công trình của dự án

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu! 

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""